Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Pani Poseł Aleksandra Trybuś-Cieślar


Monika Wielichowska i Aleksandra Trybuś-Cieślar - pytanie z 10 września 2015 r.

Posiedzenie Sejmu RP nr 99. Pytania w sprawach bieżących Posłanki Monika Wielichowska i Aleksandra Trybuś-Cieślar - PO w sprawie utrzymania możliwości współfinansowania zadań w ramach administracji funduszami mikroprojektów jak i współfinansowania w ramach mikroprojektów z budżetu państwa polskiego w nowym okresie programowania na lata 2014-2020 Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-10 11:40


Sławomir Kowalski i Aleksandra Trybuś-Cieślar - pytanie z 9 lipca 2015 r.

Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Pytania w sprawach bieżących Posłowie Sławomir Kowalski i Aleksandra Trybuś-Cieślar - PO w sprawie wyników matur Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-07-09 12:43


Aleksandra Trybuś-Cieślar, Anna Nemś, Sławomir Neumann - pytanie z 14 maja 2015 r.

Posiedzenie Sejmu RP nr 92 Posłanki Aleksandra Trybuś-Cieślar i Anna Nemś - PO w sprawie sytuacji dietetyków w ochronie zdrowia Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-14 10:42


Anna Nemś i Aleksandra Trybuś Cieślar - pytanie z 4 marca 2015 r.

Posiedzenie Sejmu RP nr 88 Pytania w sprawach bieżących Posłanki Anna Nemś i Aleksandra Trybuś-Cieślar - PO w sprawie wprowadzenia od 1 marca 2015 r. dowodów osobistych bez informacji o adresie zameldowania Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-04 10:57


Anna Nemś i Aleksandra Trybuś Cieślar - pytanie z 4 grudnia 2014 r.

9 punkt porządku dziennego: Pytania w sprawach bieżących. Poseł Aleksandra Trybuś-Cieślar:     Dziękuję bardzo.     Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! Niedawno biblioteki szkolne obawiały się o swoje losy, nie mogąc liczyć na współpracę z ministerstwem kultury w ramach narodowego programu rozwoju czytelnictwa. Również z wielkimi... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-04 11:29Aleksandra Trybuś-Cieślar i Janina Okrągły - pytanie z 10 lipca 2014 r.

12 punkt porządku dziennego: Pytania w sprawach bieżących. Poseł Aleksandra Trybuś:     Dziękuję.     Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Obowiązkiem właścicieli aptek jest zapewnienie pacjentom dostępu do leków, których potrzebują. Niestety do mojego biura poselskiego zgłaszają się właściciele aptek, farmaceuci, którzy alarmują,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-10 11:00Aleksandra Trybuś-Cieślar - pytanie z 6 czerwca 2014 r.

15 punkt porządku dziennego: Pytania w sprawach bieżących. Poseł Aleksandra Trybuś:     Dziękuję.     Pani Marszałek! Panie Ministrze! Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej wprowadziło obowiązek... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-06 11:06Poseł Aleksandra Trybuś-Cieślar - Zapytanie z dnia 23 stycznia 2014 roku.

11 punkt porządku dziennego: Pytania w sprawach bieżących. Poseł Aleksandra Trybuś:     Dziękuję, panie marszałku.     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Od 2009 r. działania Ministerstwa Sprawiedliwości w dziedzinie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem stale się rozwijają i rozszerzają, a realizatorami tych działań... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-01-23 11:03Poseł Aleksandra Trybuś-Cieślar - Zapytanie z dnia 21 listopada 2013 roku.

9 punkt porządku dziennego: Pytania w sprawach bieżących. Poseł Aleksandra Trybuś:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Działające w Polsce Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą zwraca szczególną uwagę na poprawę jakości życia chorych na mukowiscydozę. Poprzez swoje działania dąży do tego, aby chorym na tę genetyczną... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-11-21 12:00Poseł Aleksandra Trybuś-Cieślar - Zapytanie z dnia 23 października 2013 roku.

10 punkt porządku dziennego: Pytania w sprawach bieżących. Poseł Aleksandra Trybuś:     Dziękuję.     Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Zasada powszechnego dostępu do oświaty to jedno z najważniejszych praw obywatelskich określonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Rekrutacja do placówek wychowania przedszkolnego odbywa się w... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-10-23 11:34