Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Pani Poseł Aldona Młyńczak


Komisja Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (INT)

Rozpatrzenie informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli realizacji przez podmioty państwowe zadań w zakresie ochrony cyberprzestrzeni RP- referuje Prezes Najwyższej Izby Kontroli. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-24 17:00


Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (ENM)
Komisja Finansów Publicznych (FPB)
Komisja Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (INT)

Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności (druk nr 3286)- przedstawia przewodniczący podkomisji poseł Piotr Cieśliński. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-23 09:32


Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (ENM)
Komisja Finansów Publicznych (FPB)
Komisja Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (INT)

Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności (druk nr 3286)- przedstawia przewodniczący podkomisji poseł Piotr Cieśliński. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-23 14:58


Komisja Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (INT)

Rozpatrzenie informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli zapewnienia powszechnego dostępu do Internetu szerokopasmowego - referuje Prezes Najwyższej Izby Kontroli. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-10 17:00


Komisja Finansów Publicznych (FPB)
Komisja Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (INT)

Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3658 i 3740). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-08-05 09:36


Komisja Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (INT)

Rozpatrzenie informacji Ministra Gospodarki o systemie świadczenia przedsiębiorcom usług proinnowacyjnych przez instytucje otoczenia biznesu w perspektywie finansowej 2014-2020. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-08-05 16:03


Komisja Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (INT)

Rozpatrzenie informacji Ministra Administracji i Cyfryzacji o stanie realizacji planu naprawczego dla polskiej informatyzacji (tzw. Remedial Action Plan - RAP) - kontynuacja. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-27 13:15


Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (ENM)
Komisja Finansów Publicznych (FPB)
Komisja Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (INT)

Uzupełnienie składu Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności (druk nr 3286). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-15 12:04


Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (ENM)
Komisja Finansów Publicznych (FPB)
Komisja Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (INT)

Rozpatrzenie wniosku o powołanie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności (druk nr 3286). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-14 11:33


Komisja Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (INT)

Informacja Ministra Gospodarki o działaniach na rzecz akceleracji MSP z wykorzystaniem ekosystemu Doliny Krzemowej.Rozpatrzenie propozycji tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2016 rok - referuje przewodniczący Komisji. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-13 16:36