Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Pani Poseł Agnieszka Pomaska


Poseł Agnieszka Pomaska - Wystąpienie z dnia 21 grudnia 2011 roku.

5 punkt porządku dziennego: Informacja dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2011 roku (druk nr 39) wraz ze stanowiskiem Komisji do Spraw Unii Europejskiej (druk nr 86). Poseł Agnieszka Pomaska:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić Wysokiej Izbie projekt uchwały zawarty w... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-07 17:24Poseł Agnieszka Pomaska - Wystąpienie z dnia 21 grudnia 2011 roku.

5 punkt porządku dziennego: Informacja dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń - czerwiec 2011 roku wraz ze stanowiskiem Komisji do Spraw Unii Europejskiej. Poseł Agnieszka Pomaska:     Bardzo dziękuję, panie marszałku.     Chciałabym jako poseł sprawozdawca powiedzieć jeszcze na koniec tej... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-07 17:23Poseł Agnieszka Pomaska - Wystąpienie z dnia 15 grudnia 2011 roku.

7 punkt porządku dziennego: Informacja prezesa Rady Ministrów w sprawie przyszłości Unii Europejskiej. Poseł Agnieszka Pomaska:     Bardzo dziękuję.     Bardzo żałuję, że na sali nie ma już pani poseł Pawłowicz, bo chciałam zapytać, co oznacza, że ona jest Polską i że teraz mówi Polska. (Wesołość na sali) Chciałam zwrócić uwagę, że... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-07 17:23