Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Pani Poseł Agnieszka Pomaska


Poseł Agnieszka Pomaska - Wystąpienie z dnia 25 lipca 2013 roku.

27 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji do Spraw Unii Europejskiej o komisyjnym projekcie uchwały w sprawie uznania projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy w zakresie dostępu do rynku usług portowych oraz przejrzystości finansowej portów za niezgodny z zasadą pomocniczości (druki nr 1567 i 1568). Poseł Sprawozdawca Agnieszka Pomaska:... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-07-30 07:54Poseł Agnieszka Pomaska - Wystąpienie z dnia 18 kwietnia 2013 roku.

15 punkt porządku dziennego: Informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2012 r. (podczas prezydencji cypryjskiej) (druk nr 1159) wraz ze stanowiskiem Komisji do Spraw Unii Europejskiej (druk nr 1208). Poseł Agnieszka Pomaska:     Bardzo dziękuję.     Pani... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-04-23 23:18Poseł Agnieszka Pomaska - Wystąpienie z dnia 04 kwietnia 2013 roku.

11 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji do Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Protokołu w sprawie obaw narodu irlandzkiego co do Traktatu z Lizbony, sporządzonego w Brukseli dnia 13 czerwca 2012 r. (druki nr 1047 i 1223). Poseł Agnieszka Pomaska:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Panie i Panowie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-04-08 17:10Poseł Agnieszka Pomaska - Wystąpienie z dnia 20 marca 2013 roku.

1 punkt porządku dziennego: Informacja ministra spraw zagranicznych o założeniach polskiej polityki zagranicznej w 2013 r. Poseł Agnieszka Pomaska:     Bardzo dziękuję.     Panie Marszałku! Panowie Ministrowie! Panie i Panowie Posłowie! Długo mogłabym mówić o konsekwentnej i zdecydowanej realizacji priorytetów polskiej polityki zagranicznej... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-03-21 22:01Poseł Agnieszka Pomaska - Wystąpienie z dnia 19 lutego 2013 roku.

1 i 2 punkt porządku dziennego:   1. Informacja prezesa Rady Ministrów na temat wyników negocjacji w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020.   2. Sprawozdanie Komisji do Spraw Unii Europejskiej, Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-02-19 19:24Poseł Agnieszka Pomaska - Wystąpienie z dnia 19 lutego 2013 roku.

1 i 2 punkt porządku dziennego:   1. Informacja prezesa Rady Ministrów na temat wyników negocjacji w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020.   2. Sprawozdanie Komisji do Spraw Unii Europejskiej, Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-02-19 17:28Poseł Agnieszka Pomaska - Wystąpienie z dnia 21 listopada 2012 roku.

9 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie komisyjnego projektu uchwały w sprawie negocjacji wieloletnich ram finansowych Unii Europejskiej na lata 2014-2020 (druk nr 897). Poseł Agnieszka Pomaska:     Bardzo dziękuję.     Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Pytań do mnie jako osoby występującej w imieniu wnioskodawców nie było zbyt wiele,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-12-30 18:49Poseł Agnieszka Pomaska - Wystąpienie z dnia 21 listopada 2012 roku.

9 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie komisyjnego projektu uchwały w sprawie negocjacji wieloletnich ram finansowych Unii Europejskiej na lata 2014-2020 (druk nr 897). Poseł Agnieszka Pomaska:     Bardzo dziękuję.     Panie Marszałku! Pani Minister! Panie i Panowie Posłowie! W drugim czytaniu... Może najpierw odniosę się do pytań. Pan poseł... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-12-30 17:32Poseł Agnieszka Pomaska - Wystąpienie z dnia 21 listopada 2012 roku.

9 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie komisyjnego projektu uchwały w sprawie negocjacji wieloletnich ram finansowych Unii Europejskiej na lata 2014-2020 (druk nr 897). Poseł Agnieszka Pomaska:     Bardzo dziękuję.     Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Zanim przedstawię uchwałę w sprawie negocjacji wieloletnich ram finansowych Unii... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-12-30 16:34Poseł Agnieszka Pomaska - Wystąpienie z dnia 22 listopada 2012 roku.

9 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie komisyjnego projektu uchwały w sprawie negocjacji wieloletnich ram finansowych Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Poseł Agnieszka Pomaska:     Bardzo dziękuję.     Pani Marszałek! Panie i Panowie Posłowie! Chciałabym podkreślić, że ta uchwała jest wynikiem kompromisu, który udało nam się wypracować... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-12-27 15:29