Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Adam Rogacki


Poseł Adam Rogacki - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-07-12 16:00

Zobacz także:Poseł Adam Rogacki - Wystąpienie z dnia 23 kwietnia 2015 roku.

18 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3107 i 3343). Poseł Adam Rogacki:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Chciałbym podziękować pani poseł. Bardzo rzadko zdarza się, żeby przedstawiciele koalicji rządzącej przyznawali się do... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-26 13:16

Zobacz także:Poseł Adam Rogacki - Wystąpienie z dnia 04 marca 2015 roku.

11 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3177). Poseł Adam Rogacki:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Najpierw chciałbym uchylić czoła i podziękować przedstawicielom inicjatywy ustawodawczej za to, że nie poddają się i konsekwentnie, cały czas chcą... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-08 14:26

Zobacz także:Poseł Adam Rogacki - Wystąpienie z dnia 14 stycznia 2015 roku.

7 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3018). Poseł Adam Rogacki:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Myślę, że wszyscy w tej Izbie jesteśmy zgodni, że jakiekolwiek regulacje, które mogą służyć przedsiębiorcom,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-01-19 12:42

Zobacz także:Poseł Adam Rogacki - Wystąpienie z dnia 06 listopada 2014 roku.

17 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk nr 2847). Poseł Adam Rogacki:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość chciałbym odnieść się w kilku słowach do omawianego projektu, szeroko... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-15 11:02

Zobacz także:Poseł Adam Rogacki - Wystąpienie z dnia 22 października 2014 roku.

15 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy (druk nr 2777). Poseł Adam Rogacki:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mam pytanie do wnioskodawców: Czy państwo macie świadomość tego, że cofacie tak naprawdę Polskę, że to ruch wstecz? 17 sierpnia 1980 r. jeden z 21 postulatów Międzyzakładowego Komitetu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-26 09:39

Zobacz także:Poseł Adam Rogacki - Wystąpienie z dnia 01 października 2014 roku.

1 punkt porządku dziennego: Przedstawienie przez Prezesa Rady Ministrów programu działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania. Poseł Adam Rogacki:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pani premier mówiła dzisiaj, że widzi potrzebę wykorzystania nowoczesnych technologii, mówiła o kwestii dotyczącej cyfryzacji. Chciałbym zapytać, czy to jest w... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-02 12:49

Zobacz także:Poseł Adam Rogacki - Wystąpienie z dnia 24 września 2014 roku.

12 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych, sporządzonej w Lanzarote w dniu 25 października 2007 r. (druki nr 2681 i 2722). Poseł Adam Rogacki:... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-27 21:57

Zobacz także:Poseł Adam Rogacki - Wystąpienie z dnia 24 września 2014 roku.

13 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzonej w Stambule dnia 11 maja 2011 r. (druki nr 2515 i 2701). Poseł Adam Rogacki:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo!... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-26 08:43

Zobacz także:Poseł Adam Rogacki - Wystąpienie z dnia 25 lipca 2014 roku.

44 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie powołania Komisji śledczej w celu zbadania okoliczności, jakie towarzyszyły powstaniu projektu ustawy o likwidacji WSI i weryfikacji ich kadr, powstaniu i publikacji ˝Raportu o działaniach żołnierzy i pracowników WSI oraz wojskowych jednostek organizacyjnych realizujących zadania w zakresie wywiadu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-08-04 14:41

Zobacz także: