Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista interpelacji Pana Posła Adam Kępiński


Data wpływu W sprawie
2015-08-06 w sprawie wymiaru czasu pracy nauczycieli przedszkoli od 1 września 2015 r.
2014-12-12 w sprawie zatrudnienia osób duchownych w strukturach Policji
2014-09-10 w sprawie realizacji obowiązków dyrektorów szkół zastąpienia na życzenie lekcji religii lekcjami etyki
2014-04-07 w sprawie sprzętu rejestrującego prędkość pojazdów znajdującego się w zasobach Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu
2014-04-07 w sprawie sprzętu rejestrującego prędkość pojazdów znajdującego się w zasobach Komendy Powiatowej Policji w Nisku
2014-04-07 w sprawie sprzętu rejestrującego prędkość pojazdów znajdującego się w zasobach Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie
2014-04-07 w sprawie zakresu pomocy oferowanej obywatelom przez Ambasadę RP w Republice Mołdawii
2014-04-07 w sprawie zakresu pomocy oferowanej obywatelom przez Ambasadę RP w Republice Federalnej Niemiec
2014-04-07 w sprawie zakresu pomocy oferowanej obywatelom przez Ambasadę RP w Nigerii
2014-04-07 w sprawie wymiany towarowej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską i Republiką Korei
2014-04-07 w sprawie wymiany towarowej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską i Państwem Kuwejt
2014-04-07 w sprawie wymiany towarowej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską i Malezją
2014-04-07 w sprawie wymiany towarowej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską i Królestwem Niderlandów, członkiem Unii Europejskiej
2014-04-07 w sprawie wymiany towarowej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską i Irlandią, członkiem Unii Europejskiej
2014-04-07 w sprawie wymiany towarowej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską i Republiką Litewską, członkiem Unii Europejskiej
2014-04-07 w sprawie wzrostu polskiego eksportu do Stanów Zjednoczonych Ameryki
2014-04-07 w sprawie wzrostu polskiego eksportu do Rosji
2014-04-07 w sprawie wzrostu polskiego eksportu do Republiki Mołdawii
2014-04-07 w sprawie wzrostu polskiego eksportu do Kirgistanu
2014-03-17 w sprawie funkcjonowania Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE
2014-03-17 w sprawie wzrostu polskiego eksportu do Republiki Mozambiku
2014-03-17 w sprawie wzrostu polskiego eksportu do Federalnej Demokratycznej Republiki Etiopii
2014-03-17 w sprawie wzrostu polskiego eksportu do Republiki Angoli
2014-03-17 w sprawie Europejskiego Funduszu na Rzecz Demokracji
2014-03-17 w sprawie protokołów z posiedzeń Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu w 2013 r.