Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Adam Kępiński


Poseł Adam Kępiński - Wystąpienie z dnia 21 listopada 2012 roku.

9 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie komisyjnego projektu uchwały w sprawie negocjacji wieloletnich ram finansowych Unii Europejskiej na lata 2014-2020 (druk nr 897). Poseł Adam Kępiński:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt zaprezentować stanowisko klubu Ruchu Palikota wobec uchwały w sprawie negocjacji wieloletnich ram finansowych Unii Europejskiej... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-11-22 09:01Poseł Adam Kępiński - Wystąpienie z dnia 12 października 2012 roku.

44 punkt porządku dziennego: Rozpatrzenie wniosku prezesa Rady Ministrów o wyrażenie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wotum zaufania Radzie Ministrów (druk nr 799). Poseł Adam Kępiński:     Panie Marszałku! Panie Premierze! Wysoka Izbo! Ja powinienem zapytać, kiedy ci emigranci do nas wrócą, te 2 mln ludzi, których wyeksportowaliśmy za granicę. Nie zrobię... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-10-13 17:45Poseł Adam Kępiński - Wystąpienie z dnia 11 października 2012 roku.

43 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji do Spraw Unii Europejskiej o komisyjnym projekcie uchwały w sprawie uznania projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych na potrzeby ich wykorzystania na internetowym polu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-10-13 10:04Poseł Adam Kępiński - Wystąpienie z dnia 30 sierpnia 2012 roku.

11 punkt porządku dziennego: Informacja prezesa Rady Ministrów i prokuratora generalnego o działaniach instytucji państwowych w sprawie spółki Amber Gold. Poseł Adam Kępiński:     Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Zaznaczam, że szczerze żałuję ludzi, którzy najprawdopodobniej stracą swoje oszczędności zainwestowane w spółce Amber Gold, i szanuję też... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-09-01 17:55Poseł Adam Kępiński - Wystąpienie z dnia 10 maja 2012 roku.

8 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Adam Kępiński:     Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! Tutaj akurat nie mam do kogo mówić, to może tu się zwrócę. Chciałbym otrzeźwić koleżanki i kolegów i uświadomić im jedną rzecz.     (Głos z sali: Zimną wodą.)     Właśnie, za chwilę będzie zimna woda,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-05-15 09:14Poseł Adam Kępiński - Wystąpienie z dnia 10 maja 2012 roku.

9 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji do Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji decyzji Rady Europejskiej nr 2011/199/UE z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zmiany art. 136 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do mechanizmu stabilności dla państw członkowskich, których walutą jest euro (druki nr 37... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-05-15 09:14Poseł Adam Kępiński - Wystąpienie z dnia 09 maja 2012 roku.

2 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji do Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Spraw Zagranicznych o poselskim projekcie uchwały w sprawie trybu wyrażenia zgody na ratyfikację decyzji Rady Europejskiej nr 2011/199/UE z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zmiany art. 136 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do mechanizmu stabilności dla państw członkowskich,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-05-12 08:13Poseł Adam Kępiński - Wystąpienie z dnia 26 kwietnia 2012 roku.

13 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 329). Poseł Adam Kępiński:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Chciałbym zadać jedno pytanie. Nie doszukałem się odpowiedzi, mimo że mieliśmy spotkania z premierem i próbowałem... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-04-28 22:35Poseł Adam Kępiński - Wystąpienie z dnia 13 kwietnia 2012 roku.

3 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o partiach politycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Poseł Adam Kępiński:     Szanowna Pani Marszałek! Panie Premierze! Wysoka Izbo! Nie ma gorszej korupcji politycznej niż ta...     (Głos z sali: Nie tak głośno.)    ... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-04-18 12:06Poseł Adam Kępiński - Wystąpienie z dnia 11 kwietnia 2012 roku.

3 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o partiach politycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 245). Poseł Adam Kępiński:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Niczego tak się nie żałuje, jak tego, co można stracić - powiedział prof. Cialdini, zwracam się do pana Jana Burego.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-04-14 23:05