Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Adam Kępiński


Poseł Adam Kępiński - Wystąpienie z dnia 13 września 2013 roku.

9 punkt porządku dziennego: Głosowanie nad wnioskiem Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej o odrzucenie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Stanu (druki nr 1185 i 1338). Poseł Adam Kępiński:     Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Sejm VI kadencji w 2010 r. nie pomylił się i tajność postępowania dowodowego przed Komisją Odpowiedzialności... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-09-13 11:36Poseł Adam Kępiński - Wystąpienie z dnia 11 września 2013 roku.

8 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Stanu (druki nr 1185 i 1338). Poseł Adam Kępiński:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt zaprezentować stanowisko Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej ? propos druku nr 1185 dotyczącego jawności postępowania... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-09-11 18:43Poseł Adam Kępiński - Wystąpienie z dnia 30 sierpnia 2013 roku.

16 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy. Poseł Adam Kępiński:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Chciałbym zacytować pewne przysłowie, które najprawdopodobniej jest nieznane Platformie Obywatelskiej: ˝Człowiekowi w życiu nie potrzeba więcej, jak serca do kochania, rozumu do myślenia i rąk do... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-08-30 11:50Poseł Adam Kępiński - Wystąpienie z dnia 28 sierpnia 2013 roku.

17 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (druki nr 1535 i 1582). Poseł Adam Kępiński:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt zaprezentować stanowisko Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-08-28 20:09Poseł Adam Kępiński - Wystąpienie z dnia 28 sierpnia 2013 roku.

10 i 11 punkt porządku dziennego:   10. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013 (druk nr 1625).   11. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (druk nr 1626). Poseł Adam Kępiński:     Panie Marszałku! Panie Premierze!... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-08-28 13:07Poseł Adam Kępiński - Wystąpienie z dnia 25 lipca 2013 roku.

28 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1566 i 1598). Poseł Adam Kępiński:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Sojuszu Lewicy Demokratycznej ? propos sprawozdania komisji... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-07-25 23:24Poseł Adam Kępiński - Wystąpienie z dnia 25 lipca 2013 roku.

27 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji do Spraw Unii Europejskiej o komisyjnym projekcie uchwały w sprawie uznania projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy w zakresie dostępu do rynku usług portowych oraz przejrzystości finansowej portów za niezgodny z zasadą pomocniczości (druki nr 1567 i 1568). Poseł Adam Kępiński:... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-07-25 23:13Poseł Adam Kępiński - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2013 roku.

9 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych (druk nr 1575). Poseł Adam Kępiński:     Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Co dzisiaj usłyszeliśmy z tej mównicy? Dowiedzieliśmy się, że czym gorzej, tym lepiej. Pan minister nas zadłuża, a rynki się cieszą. Taka właśnie jest puenta.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-07-23 18:46Poseł Adam Kępiński - Wystąpienie z dnia 12 lipca 2013 roku.

28 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (druk nr 1332) - kontynuacja. Poseł Adam Kępiński:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Premierze! Co może dać od siebie człowiek, który nie posiada kapitału? Wiedzę i pracę. I ta właśnie ustawa powoduje to, że skoro państwo nie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-07-12 12:37Poseł Adam Kępiński - Wystąpienie z dnia 20 czerwca 2013 roku.

18 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1051). Poseł Adam Kępiński:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Przypomnę to, co powiedziałem, że każdy ma jedno życie i każdy wyobraża sobie szczęście... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-06-20 22:04