Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Adam Kępiński


Poseł Adam Kępiński - Wystąpienie z dnia 01 października 2014 roku.

1 punkt porządku dziennego: Przedstawienie przez Prezesa Rady Ministrów programu działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania. Poseł Adam Kępiński:     Pani Marszałek! Pani Premier! Wysoka Izbo! Wygłosiła pani bardzo sprawne exposé...     (Poseł Jakub Rutnicki: Świetne, świetne.)     ...chcąc właściwie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-01 19:07Poseł Adam Kępiński - Wystąpienie z dnia 10 września 2014 roku.

6 punkt porządku dziennego: Informacja dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2014 r. (przewodnictwo Grecji w Radzie Unii Europejskiej) (druk nr 2557) wraz ze stanowiskiem Komisji do Spraw Unii Europejskiej (druk nr 2619). Poseł Adam Kępiński:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-10 14:47Poseł Adam Kępiński - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2014 roku.

8 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie upamiętnienia 150. rocznicy urodzin oraz 75. rocznicy śmierci Romana Dmowskiego (druki nr 2084 i 2582). Poseł Adam Kępiński:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt zaprezentować stanowisko Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej wobec... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-22 16:11Poseł Adam Kępiński - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2014 roku.

7 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (druk nr 2606). Poseł Adam Kępiński:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Aż trudno uwierzyć, że to prawda, że w końcu może rzeczywiście stać się tak, że wstępne badania lekarskie będą jakby transferowane od pracodawcy... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-22 15:54Poseł Adam Kępiński - Wystąpienie z dnia 06 czerwca 2014 roku.

23 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2263). Poseł Adam Kępiński:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam pytanie do przedstawiciela ministra finansów, takie bardzo praktyczne.     Jeżeli chodzi o rozliczanie pół na pół kosztu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-07 08:27Poseł Adam Kępiński - Wystąpienie z dnia 06 czerwca 2014 roku.

23 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2263). Poseł Adam Kępiński:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam przyjemność zaprezentować stanowisko klubu Sojusz Lewicy Demokratycznej wobec projektu z druku nr 2263 zmieniającego ustawę o podatku VAT,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-06 20:04Poseł Adam Kępiński - Wystąpienie z dnia 05 czerwca 2014 roku.

12 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy (druk nr 2296). Poseł Adam Kępiński:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Jako ekonomista nie mogę się nie zgodzić ? propos cyfr, o których wspomniał poseł sprawozdawca, wnioskodawca. 27% wszystkich umów, jakie są zawarte w Polsce, to umowy na czas określony.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-05 21:10Poseł Adam Kępiński - Wystąpienie z dnia 06 lutego 2014 roku.

14 punkt porządku dziennego: Informacja dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2013 r. (przewodnictwo Litwy w Radzie Unii Europejskiej) (druk nr 2077) wraz ze stanowiskiem Komisji do Spraw Unii Europejskiej (druk nr 2098). Poseł Adam Kępiński:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Mam... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-02-06 17:01Poseł Adam Kępiński - Wystąpienie z dnia 12 grudnia 2013 roku.

12 punkt porządku dziennego: Informacja ministra spraw zagranicznych na temat przebiegu i rezultatów szczytu Partnerstwa Wschodniego w Wilnie w dniach 28-29 listopada 2013 r. Poseł Adam Kępiński:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Tak to już jest, że nie da się nikogo przymusić do podpisania umowy, dokładnie tak samo jak nie można kupić sobie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-12-13 05:22Poseł Adam Kępiński - Wystąpienie z dnia 05 grudnia 2013 roku.

24 punkt porządku dziennego: Przedstawione przez ministra skarbu państwa ˝Sprawozdanie z działalności Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.˝ (druk nr 1243) wraz ze stanowiskiem Komisji Skarbu Państwa (druk nr 1740). Poseł Adam Kępiński:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Prezesie! Obiecałem, że... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-12-05 21:41