Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

22 punkt porządku dziennego:


Informacja ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej na temat realizacji ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego ˝Program ochrony brzegów morskich˝ w 2011 r. (druk nr 305) wraz ze stanowiskiem Komisji Infrastruktury oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (druk nr 359).


Poseł Anna Nemś:

    Pani Marszałek! Pani Minister! Wysoka Izbo! Mam krótkie pytanie. Pani minister mówiła o wydatkowaniu 54 mln zł w roku 2011. Rok 2012 to już 70 mln zł. Te informacje, które państwo posiadacie, oczywiście są najbardziej profesjonalne. Proszę mi powiedzieć, czy potrzeby wydatkowania są jeszcze znacząco większe, czy są to tego typu problemy, które mamy w obszarze melioracji w środku kraju. Czy te kwoty gwarantują prawidłową ochronę brzegów morskich? Czy potrzeby są rzędu 200 mln zł, 100 mln zł czy może 70 mln zł to już jest ta kwota, która wystarcza do prawidłowego funkcjonowania i ochrony brzegów morskich? Dziękuję. (Oklaski)Poseł Anna Nemś - Wystąpienie z dnia 15 czerwca 2012 roku.


100 wyświetleń

Zobacz także: