Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

23 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie ministra spraw wewnętrznych z realizacji w 2011 r. ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (druk nr 303) wraz ze stanowiskiem Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych (druk nr 358).


Poseł Anna Nemś:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Chciałabym tylko podziękować za sprawozdanie 100-stronicowe. Jest ono bardzo dokładne, przenikliwe i daje nam wiedzę. Wydaje mi się, że jego przedmiot jest delikatny i tu powinniśmy monitorować to, co się z tym dzieje. Tak jak mówili już moi przedmówcy, niezależnie od miejsca, gdzie siedzą, jest to prowadzone perfekcyjnie. Jest tak także w mojej ocenie. Dziękuję, panie ministrze. Dziękuję państwu.Poseł Anna Nemś - Wystąpienie z dnia 15 czerwca 2012 roku.


109 wyświetleń

Zobacz także: