Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

10 i 11 punkt porządku dziennego:



  10. Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o poselskim projekcie uchwały w sprawie uchylenia rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17) oraz rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych z dnia 7 lutego 2012 r. (druki nr 284 i 361).
  11. Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o poselskim projekcie rezolucji wzywającej rząd Rzeczypospolitej Polskiej do zmiany rozporządzenia ministra edukacji narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 204) (druki nr 285 i 362).


Poseł Anna Nemś:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Chciałabym, mówię jako matka, ponieważ nie jestem nauczycielem, nie mogę pewnie wielu z państwa dorównać wiedzą, aby to, czego uczy się moje dziecko, było na jak najwyższym poziomie, aby było uczone otwartości na świat, kreatywności, profesjonalizmu. Nie chcę polityki historycznej, geograficznej, biologicznej. Nie uważam, jak powiedział ktoś z moich przedmówców, że młodzież będzie jeszcze głupsza, ponieważ nie uważam, że jest głupia. Nie uważam, że nie będzie samodzielnego myślenia, ponieważ będzie. Może problem jest w naszej otwartości. Może jest problem w tym, że niektórzy nie potrafią młodzieży słuchać. Jeżeli dzisiaj coś straciliśmy, to straciliśmy poczucie bezpieczeństwa nauczycieli, uczniów i rodziców, do tego doprowadza kierunek, w którym zmierzamy. Dziękuję.



Poseł Anna Nemś - Wystąpienie z dnia 13 czerwca 2012 roku.


150 wyświetleń

Zobacz także: