Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

3 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (druki nr 292 i 401).


Poseł Anna Nemś:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Wiem, że wielu z państwa było samorządowcami, więc wiecie, jakie to są problemy. To, o czym mówił nawet mój przedmówca, czyli jak skomplikowane są stany prawne, to jest rzeczywistość, tak jest i to się prostuje. Mam tylko takie pytanie. Jeżeli kolejny raz odchodzimy od pewnych ustaleń, czy te założenia, które proponujemy dzisiaj w projekcie ustawy, są naprawdę wystarczające, czy w przypadku samorządów nie będzie to kolejne odczucie, że dobrze, że nie daliśmy rady, to nam to przesuwają? Później jeszcze raz precyzujemy następny termin... Panie ministrze, czy państwo nie przemyśleliby, czy ten termin naprawdę jest już realny, czy przy obecnym zaawansowaniu wszystkich procesów te terminy są w tej sytuacji możliwe do zrealizowania? Do państwa na pewno docierają informacje od starostów, od wojewodów, więc macie większą wiedzę na ten temat. Dziękuję.Poseł Anna Nemś - Wystąpienie z dnia 23 maja 2012 roku.


98 wyświetleń

Zobacz także: