Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

2 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych (druki nr 320 i 394).


Poseł Anna Nemś:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Mam zaszczyt w imieniu klubu Platforma Obywatelska przedstawić opinię na temat zawartego w druku nr 320 projektu ustawy o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych.

    Do roku 2006 dzieci do lat 5 otrzymywały paszporty ważne na 10 lat. Od roku 2006 do roku 2010 ich ważność wynosiła 5 lat, tak jak powiedziała moja poprzedniczka. Od 2 lat dzieci do lat 5 otrzymują paszporty z okresem ważności jednego roku. Drastyczne skrócenie ważności paszportów do roku znacząco utrudnia podróżowanie z małym dzieckiem poza strefę Schengen. Większość państw wymaga, by w chwili wjazdu, a czasami nawet wyjazdu, paszport ważny był jeszcze 6 miesięcy. Równocześnie wyrabiane dzieciom dowody osobiste uprawniające do wjazdu do krajów strefy Schengen ważne są przez 5 lat.

    Polska z tak krótkim okresem ważności paszportów dziecięcych jest w Europie właściwie wyjątkiem. Dla przykładu powiem, że okres ważności paszportu dla dzieci do lat 5 w innych krajach wynosi: w Austrii 10 lat, we Francja, we Włoszech, w Szwajcarii, Czechach, Bułgarii, Anglii i Niemczech 5 lat. Tylko na Litwie, Słowacji i w Hiszpanii są to 2 lata.

    Ustawa w obecnym kształcie może ograniczać prawo do swobody przekraczania granic Polski. Projekt oczywiście nie pociąga za sobą konieczności poniesienia wydatków budżetowych. Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty prawem Unii Europejskiej i klub Platforma Obywatelska będzie głosował za przyjęciem tej zmiany.

    Pani Marszałek! W imieniu klubu chciałabym również wnieść poprawkę do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych. Art. 2 projektu ustawy o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych otrzymywałby brzmienie: ˝Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia˝. W naszej ocenie jest to termin bezpieczny, pozwalający tę poprawkę w praktyce wprowadzić bezpiecznie. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Anna Nemś - Wystąpienie z dnia 23 maja 2012 roku.


140 wyświetleń

Zobacz także: