Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

11 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o przekazywaniu przez pracodawców środków na sfinansowanie wydatków związanych z ochroną zdrowia pracowników (osobiste konta zabezpieczenia zdrowotnego) oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 348).


Poseł Anna Nemś:

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Proponowane regulacje przewidują przekazanie pracownikowi na jego wniosek środków finansowych na cele związane z ochroną zdrowia, stanowiąc równocześnie, że wniosek nie jest wiążący dla pracodawcy. Mam pytanie, po pierwsze, odnośnie do konstytucyjności tego zapisu. A po drugie, co to oznacza, że nie jest wiążący? Czy jeżeli sytuacja finansowa firmy pogorszy się albo jeżeli firma nie będzie mogła już wpłacać tych pieniędzy, to oznacza to, że może płacić, jeżeli wpłaca cyklicznie, przez 2 miesiące, a przez ileś następnych miesięcy nie, czy może w pewnym momencie wycofać się, czy jest tu pełna dowolność tego? To pierwsze z pytań.

    Mówimy o skutkach finansowych, skutkach dla finansów publicznych, wpływach z CIT i mówimy o całej sferze budżetowej. Przeglądając materiały, widziałam tylko opinię Lewiatana, która zresztą jest negatywna. Czy te konsultacje z pracodawcami były przeprowadzane tylko z Lewiatanem, czy jeszcze może z jakąś inną grupą? (Dzwonek)

    I kwestia już poruszana: Kto będzie weryfikował konkretne zakupy? Te rachunki z aptek to są nazwy, które nigdy nikomu nic nie mówią. Czy w jednostce pracodawcy będą odbywały się takie weryfikacje?

    I chciałabym zadać już ostatnie pytanie. Mówił pan o Stanach Zjednoczonych. Czy w jakimś z krajów Europy taki model został już wprowadzony, namiastka albo jakaś część z tego projektu? Dziękuję. (Oklaski)Poseł Anna Nemś - Wystąpienie z dnia 23 maja 2012 roku.


122 wyświetleń

Zobacz także: