Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

6 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (druki nr 330 i 370).


Poseł Anna Nemś:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panowie Ministrowie! Obecnie wysokość emerytury wyliczona jest na podstawie ostatniego uposażenia, rocznej nagrody i dodatków stałych. To jest ta podstawa. Co z innymi, szczegółowymi przepisami? Czy dokładnie wszystkie będą takie same? Czy odpowiadając funkcjonariuszom, możemy powiedzieć, że wszystkie zapisy, które dziś obowiązują, po wejściu nowej ustawy będą ich dotyczyły? Dla przykładu mogę zapytać o to, czy zawieszenie w pełnieniu służby również będzie wliczone do lat pracy, oczywiście jeżeli funkcjonariusz zostanie oczyszczony z zarzutów.

    Moje kolejne pytanie dotyczy określonego w tej nowej ustawie dziesięcioletniego okresu, na podstawie którego ma być obliczana emerytura. Czy to ma być okres łączny, czy można będzie wybiórczo wybierać określone lata?

    Chciałabym też zapytać, czy czujecie państwo, że ta cała sytuacja związana z nowymi przepisami dotyczącymi emerytur mundurowych ma wpływ na zwiększenie zainteresowania odejściem ze służby i w związku z tym wyliczeniem, ale nie dzisiaj, tylko pod koniec roku? Czy państwo czujecie, że liczba osób odchodzących ze służby może się zwiększyć, przy istniejących już ponad 7 tys. wakatów w Policji? Dziękuję. (Oklaski)Poseł Anna Nemś - Wystąpienie z dnia 09 maja 2012 roku.


126 wyświetleń

Zobacz także: