Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

14 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (druk nr 330).


Poseł Anna Nemś:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W związku z tym, że istnieje wakat na kilku tysiącach miejsc w Policji, a równocześnie wiemy o tym, że jest bardzo dużo młodych ludzi chętnych do tego, żeby podjąć służbę, chciałabym zapytać, czy w chwili obecnej prowadzicie państwo nabór i czy w związku z przeprowadzaną obecnie reformą i jednak pewnymi niepokojami w środowisku macie państwo wiedzę o tym, ilu policjantów jeszcze w tym roku, do końca roku może zrezygnować. I czy planujecie państwo, żeby ten niedobór, który jest, do końca roku został jednak zniwelowany? Dziękuję. (Oklaski)Poseł Anna Nemś - Wystąpienie z dnia 26 kwietnia 2012 roku.


115 wyświetleń

Zobacz także: