Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

10 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Baliwatem Guernsey o wymianie informacji w sprawach podatkowych, sporządzonej w Londynie dnia 6 grudnia 2011 r. (druki nr 281 i 311).


Poseł Anna Nemś:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Chciałabym zapytać, czy na dzień dzisiejszy prowadzicie państwo jeszcze jakieś prace, które zmierzają do podpisania następnych umów, i czy ministerstwo bada, jaki wpływ mają na stronę finansową, na budżet Polski umowy podjęte i ewentualnie przyszłe. Mówię o naszym budżecie, mówię o stronie finansowej. Czy takie symulacje w ministerstwie są prowadzone? Dziękuję.Poseł Anna Nemś - Wystąpienie z dnia 25 kwietnia 2012 roku.


136 wyświetleń

Zobacz także: