Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

15 punkt porządku dziennego:


Informacja Rady Ministrów o realizacji działań wynikających z ˝Krajowego programu przeciwdziałania narkomanii˝ w 2010 roku (druk nr 36) wraz ze stanowiskiem Komisji Zdrowia (druk nr 231).


Poseł Anna Nemś:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Informacja Rady Ministrów o realizacji działań wynikających z ˝Krajowego programu przeciwdziałania narkomanii˝ za 2010 r. kończy 4-letni okres trwania tego programu i należałoby spojrzeć całościowo na ten okres. W mojej ocenie informacja jest dosyć dokładna. Daje nam możliwość przeanalizowania i skonfrontowania tego z naszymi indywidualnymi doświadczeniami.

    Ja jako samorządowiec chciałabym zwrócić uwagę i zapytać w związku z taką kwestią. Jeśli chodzi o to sprawozdanie, zwróciłam uwagę, że ani w roku 2009, ani w roku 2010 żaden samorząd województwa nie zlecił do realizacji badań nad jakością i zasięgiem programów profilaktycznych. Stąd moje pytanie i prośba. W mojej ocenie działania, które są prowadzone, trzeba dostosowywać do zmieniających się warunków naturalnych. Standaryzowanie - to, o czym mówił pan minister, występując, o standaryzacji, stabilizacji na poziomie finansowym w samorządach i na poziomie działań - w mojej ocenie jest tu czymś negatywnym. Powinniśmy bardziej starać się wyprzedzać. Jeżeli coś jest constans i nawet jeżeli nie zauważamy jakiegoś znaczącego nasilania się problemu, to i tak należy szukać lepszych sposobów likwidacji zagrożeń. (Dzwonek) Moje pytanie: Czy planujecie państwo jakieś bardziej niestandardowe programy, jak np. FreD czy jakieś inne, na poziomie samorządów? Czy planujecie wspierać samorządy, bo wiadomo, że jeśli chodzi o finanse, samorządom jest bardzo ciężko? Dziękuję.



Poseł Anna Nemś - Wystąpienie z dnia 13 kwietnia 2012 roku.


93 wyświetleń

Zobacz także: