Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

10 punkt porządku dziennego:


Przedstawiony przez Radę Ministrów dokument: Sprawozdanie o pomocy publicznej udzielanej w sektorze rolnictwa i rybołówstwa w Rzeczypospolitej Polskiej w 2010 r. (druk nr 98) wraz ze stanowiskiem Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (druk nr 219).


Poseł Anna Nemś:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Chciałabym podziękować wszystkim posłom, którzy uczestniczyli w pracach komisji, również panu ministrowi. Chciałabym powiedzieć, że to sprawozdanie o pomocy publicznej ma o tyle swoją wartość, że jest to rzecz zaszła i trzeba z tego wyciągnąć wnioski na przyszłość. To sprawozdanie ma taką wartość.

    Po rozpatrzeniu tego sprawozdania na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi dnia 1 marca zostało ono jednomyślnie przyjęte przez członków komisji. Wnoszę właśnie, aby Sejm to sprawozdanie przyjął. Dziękuję bardzo.Poseł Anna Nemś - Wystąpienie z dnia 15 marca 2012 roku.


162 wyświetleń

Zobacz także: