Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

21 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o lasach (druki nr 3972 i 3995).


Poseł Jan Szyszko:

    Dziękuję ślicznie.

    Szanowny Panie Marszałku! Jak powiedział pan poseł sprawozdawca, uchwała Senatu dotyczy zmiany ustawy o lasach, która 25 września została przyjęta przez Sejm. W tej ustawie w gruncie rzeczy skreśla się w art. 1 pkt 3, natomiast w art. 1 pkt 1 poszerza się - brzmi on tak: Lasy stanowiące własność Skarbu Państwa mogą być zbywane wyłącznie w przypadkach określonych w ustawie w celu zachowania trwale zrównoważonej gospodarki leśnej lub realizacji celu publicznego w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Warto więc sięgnąć do ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r., a zmodyfikowanej w roku 2015. Gdybyśmy zaczęli ją czytać - będę miał pytania do pana ministra - po nowelizacji, to moglibyśmy ją czytać tak: Lasy Skarbu Państwa mogą być zbywane w celu budowy i utrzymywania ciągów służących do przesyłania energii elektrycznej. Pytam: Ile elektrowni wiatrowych czeka na to, aby je podłączyć przez lasy Skarbu Państwa w celach budowy ciągów elektrycznych?

    Drugie, cytuję dokładnie: Lasy Skarbu Państwa mogą być zbywane w celu budowy i utrzymywania sieci transportowej dwutlenku węgla. Pytam: Kto za tym stoi?

    Trzecie, zmiana też z tego roku, panie pośle, ustawy o gospodarce nieruchomościami: Lasy stanowiące własność Skarbu Państwa mogą być zbywane w celu budowy i utrzymywania obiektów oraz pomieszczeń niezbędnych do realizacji usług powszechnych przez operatora wyznaczonego przez prawo pocztowe. Pytam: Kto w tej chwili jest głównym beneficjentem prawa pocztowego?

    Może jeszcze jedna niezwykle istotna rzecz. Bardzo prosiłbym o zinterpretowanie tego zapisu: Lasy Skarbu Państwa mogą być zbywane w celu poszukiwania i rozpoznawania kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla oraz podziemnego składowania dwutlenku węgla. Kto na to czeka?

    A może jeszcze wspomnę o najbardziej kuriozalnym zapisie, zwracam się do pana ministra: Lasy Skarbu Państwa mogą być zbywane w celu ochrony zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt lub siedlisk przyrody. (Dzwonek) Szanowni państwo, chciałbym powiedzieć, że w lasach państwowych jest gros siedlisk, które są ostoją chronionych gatunków.

    Dziękuję bardzo. Prawo i Sprawiedliwość oczywiście będzie głosowało przeciwko przyjęciu tych poprawek. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Jan Szyszko - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o lasach


85 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Jan Szyszko - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jan Szyszko - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jan Szyszko - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jan Szyszko - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jan Szyszko - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jan Szyszko - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jan Szyszko - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jan Szyszko - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jan Szyszko - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jan Szyszko - Wystąpienie z dnia 09 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy