Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

23 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Zdrowia o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3965 i 3981).


Poseł Lidia Gądek:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Proszę państwa, Wysoką Izbę, o głosowanie zgodnie z tym, co przedstawiła Komisja Zdrowia i przyjął Senat, ponieważ procedowanie mimo ciągłej obstrukcji ze strony pewnych klubów opozycyjnych... To dosyć ważna dla nas wszystkich, a szczególnie dla pacjentów, ustawa, jest ona po prostu potrzebna. Procedowanie odbywało się zgodnie z prawem...

    (Poseł Józefa Hrynkiewicz: To stwierdzi Trybunał Konstytucyjny.)

    ...natomiast wszelkie ewentualne stwierdzenia w tym zakresie będzie można rozpatrzyć później.

    Ja ze swej strony bardzo dziękuję wszystkim posłom, którzy mimo prób zerwania kworum w komisji, pracy w późnych godzinach nocnych w wytrzymali i przeprocedowali tę ustawę. Dziękuję bardzo.Poseł Lidia Gądek - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw


75 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Lidia Gądek - Wystąpienie z dnia 09 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o leczeniu niepłodności...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Lidia Gądek - Wystąpienie z dnia 09 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o leczeniu niepłodności...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy


Poseł Lidia Gądek - Wystąpienie z dnia 26 maja 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 93 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Lidia Gądek - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja bieżąca w sprawie dominacji zagranicznego kapitału w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Lidia Gądek - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy


Poseł Lidia Gądek - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Lidia Gądek - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o produktach...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Lidia Gądek - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy