Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

9 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3967 i 3994).


Poseł Wiesław Janczyk:

    Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Mam zaszczyt w imieniu klubu Prawo i Sprawiedliwość przedstawić stanowisko wobec uchwały Senatu w sprawie ustawy, której pierwotny projekt został 2,5 roku temu złożony przez Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, druk nr 1441.

    Senat po trzecim czytaniu w Sejmie wniósł do tego dokumentu dosyć istotną zmianę, która wyłącza możliwość stosowania obniżonej opłaty stosunkowej za postępowania sporne prowadzone przed sądem w odniesieniu do umów zawartych z bankami. Uważamy, że to przedłożenie w wersji, w której opuściło Wysoką Izbę po trzecim czytaniu, było lepsze. Daje się w niej możliwość stosowania opłaty obniżonej ze 100 tys. zł do 1 tys. zł również w odniesieniu do sporów, które w przyszłości przedsiębiorcy będą prowadzić w ewentualnych kontrowersyjnych przypadkach. W związku z tym wyrażam w imieniu klubu Prawo i Sprawiedliwość takie stanowisko, że jednak nie będziemy popierać zmiany, którą przyjął Senat. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Wiesław Stanisław Janczyk - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw


74 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:

Poseł Wiesław Stanisław Janczyk - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja bieżąca w sprawie dominacji zagranicznego kapitału w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Wiesław Stanisław Janczyk - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Wiesław Stanisław Janczyk - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy