Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

3 punkt porządku dziennego:


Przedstawiona przez Radę Ministrów informacja o realizacji zadań wynikających z wieloletniego programu ˝Program dla Odry - 2006˝ w roku 2014 (druk nr 3547) wraz ze stanowiskiem Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (druk nr 3917).


Poseł Mariusz Orion Jędrysek:

    Pani Minister! Wysoka Izbo! Pani Marszałek! Chciałbym zapytać tak troszeczkę luźniej. Połowa czasu, kiedy program działa, więcej niż połowa, przypadła na okres waszego rządzenia, Platformy Obywatelskiej i PSL. 20% wykonanego planu, potężne straty pociągające za sobą kolejne nieuniknione straty, straty idące zapewne w miliardy, naprawdę w miliardy. To potężne straty. Nie utracone korzyści, tylko straty. To utrata żeglowności i pauperyzacja polskiej żeglugi, jak powiedział pan przedstawiciel z SLD...

    (Głos z sali: Nie tylko Ryszard Zbrzyzny...)

    SLD. Wiem, o kim mówię. Ryszard Zbrzyzny. Zresztą rzeczywiście pan poseł z PSL też to powiedział. Otóż czy wy po prostu nie wstydzicie się? (Dzwonek) Czy potraficie zdać pełny raport z wykonania tego, uczciwy raport finansowy? Bardzo bym prosił o to. Dziękuję.Poseł Mariusz Orion Jędrysek - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawiona przez Radę Ministrów informacja o realizacji zadań wynikających z wieloletniego programu "Program dla Odry - 2006" w roku 2014 wraz ze stanowiskiem Komisji


83 wyświetleń

Zobacz także: