Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

2 punkt porządku dziennego:


Przedstawiona przez ministra środowiska informacja o realizacji ˝Programu budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2015˝ w roku 2014 (druk nr 3484) wraz ze stanowiskiem Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (druk nr 3918).


Poseł Eugeniusz Czykwin:

    Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! W imieniu Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej chciałbym przedstawić stanowisko w sprawie informacji o realizacji ˝Programu budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2015˝ w roku 2014, druk nr 3484.

    Wysoka Izbo! Panie Marszałku! Trwające od 29 lat procesy budowlane zbiornika ukazały cały szereg nieprawidłowości, swoistych patologii istniejących w sektorze wielkich inwestycji. Przeciągłość procesów decyzyjnych, chroniczny brak niezbędnych środków pieniężnych, ale także brak logistycznego dopasowania poszczególnych etapów nie wystawia administracji kolejnych rządów dobrego świadectwa. Budowa trwa już jedno pokolenie, a nawet dłużej.

    Jak powiedziałem, swój wkład w wydłużenie terminów realizacji tej inwestycji wniosły wszystkie rządy, ale krytykując, powinniśmy dostrzegać także wysiłki rządów i fakt postępu w pracach. Dlatego na posiedzeniu Sejmu 17 marca w 2011 r. w imieniu Klubu Poselskiego SLD wyraziłem zadowolenie, że ówczesny rząd przedstawił jednak projekt ustawy - głosowaliśmy za nim - dzięki któremu możliwa była kontynuacja programu budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba oraz jej zakończenie, jak wówczas zapowiadano, w 2013 r., co, jak stwierdzamy, nie stało się. Wówczas jednak pojawiło się światełko w tunelu.

    Chciałbym jeszcze przypomnieć, że mój klub, wychodząc z założenia, że nie wszystko należy krytykować i że jest to bardzo ważna inwestycja, jeszcze w kwietniu 2008 r. złożył poselski projekt regulujący m.in. problem wspomożenia gmin w ochronie zlewni zbiornika przed ściekami. Projekt ten nie doczekał się rozpatrzenia, mimo że ówczesny minister ochrony środowiska deklarował, że takie finansowanie jest potrzebne.

    Można jeszcze wiele o tym mówić, ale kończymy tym posiedzeniem kadencję, w związku z czym, panie marszałku, Wysoki Sejmie, chcę powiedzieć, że pomimo licznych spraw budzących nasze wątpliwości Klub Poselski Sojusz Lewicy Demokratycznej, przyjmując jednak z ostrożną nadzieją fakt, że w ostatnim okresie prace przy tej ważnej inwestycji są kontynuowane i pojawiła się perspektywa ich zakończenia, może właśnie nie w perspektywie naszych wnuków czy prawnuków, wstrzyma się w głosowaniu nad przyjęciem tej informacji. Dziękuję za uwagę.Poseł Eugeniusz Czykwin - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawiona przez Ministra Środowiska informacja o realizacji "Programu budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2015" w roku 2014 wraz z stanowiskiem Komisji


70 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:
Poseł Eugeniusz Czykwin - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Eugeniusz Czykwin - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Eugeniusz Czykwin - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji Administracji i Cyfryzacji oraz Komisji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Eugeniusz Czykwin - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji Administracji i Cyfryzacji oraz Komisji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy