Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

12 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy (druki nr 3968 i 3992).


Poseł Wincenty Elsner:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister! Przedstawiając stanowisko klubu Sojusz Lewicy Demokratycznej wobec poprawek Senatu do ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy, powiem zupełnie jasną i oczywistą rzecz z punktu widzenia formacji lewicowej. Popieramy tę ustawę, będziemy głosowali za jej poprawieniem poprzez te poprawki, bo one przynajmniej, tak jak poprawka 2., przyczyniają się do tego, że pomoc oferowana tą ustawą jest bardziej dostępna. To jest poza dyskusją.

    Natomiast ta ustawa miała również inny cel, niestety on również został osiągnięty prawie w 100%. Jej zadaniem było przykrycie tego niewygodnego dla rządzących faktu, że na ustawie o przewalutowaniu kredytów frankowych swoją łapę położyły banki, a łapa bankowa okazała się cięższa niż siła polityczna Platformy Obywatelskiej, i w związku z tym ta ustawa jest zupełnie inną ustawą. Jej pierwotna wersja miała na celu zdjąć ryzyko kredytowe z kredytobiorców frankowych, a teraz to ryzyko kredytowe będą oni ponosić nadal, być może do końca swojego życia, nadal ze strachem będą obserwować wahania walut, nie wiedząc, kiedy mogą wzrosnąć ich raty, kiedy wzrośnie wartość całego kredytu.

    Swego czasu prezes Belka mówił, że kredyty walutowe, w szczególności kredyty frankowe, to tykająca bomba społeczna, którą trzeba rozbroić. Ta bomba pozostała nierozbrojona, ona dalej tyka zamknięta w szufladzie Komisji Finansów Publicznych. Ta łapa banków okazała się tak silna, że nie stać było rządzących na poddanie tej ustawy po poprawkach Senatu pod głosowanie tutaj w tej Izbie niezależnie od tego, czy była mowa o 50-procentowych kosztach przewalutowania ponoszonych przez banki, tak jak chciała Platforma i jak chcieli senatorowie, czy o 90%, tak jak chciał klub SLD, wprowadzając poprawkę.

    No cóż, jeszcze 24 godziny. Jutro banki odetchną z ulgą. Nie będzie ustawy frankowej. Jutro, po zakończeniu kadencji, będą to wiedziały na 100%. W ich kieszeniach przez wiele lat będzie, tak jak państwo sami policzyliście, o 22 mld zł więcej, ale te dodatkowe 22 mld zł zabieracie z kieszeni podatników i z kieszeni waszych wyborców, co pokazują (Dzwonek) chociażby dzisiejsze sondaże. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Wincenty Elsner - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy


49 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Wincenty Elsner - Wystąpienie z dnia 10 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Wincenty Elsner - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Wincenty Elsner - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Wincenty Elsner - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Przyjęte przez Komisję sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej do...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Wincenty Elsner - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Wincenty Elsner - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Wincenty Elsner - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Wincenty Elsner - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy -...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Wincenty Elsner - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Wincenty Elsner - Wystąpienie z dnia 09 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy