Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

27 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Administracji i Cyfryzacji oraz Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym oraz niektórych innych ustaw.


Poseł Eugeniusz Czykwin:

    Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Nie dane mi było wcześniej, ale zwracam się teraz do pana ministra Huskowskiego. Dokumentacja, która mówi o zamieszkiwaniu na terenach Rzeczypospolitej, jest oczywiście bardzo bogata. Wracam do tego, co już zostało przegłosowane, niestety, ale może w przyszłym Sejmie będzie się mówić o mniejszości greckiej, ponieważ to są wspólnoty religijne, parafie, do dzisiaj są w Kaliszu, w Warszawie, o greckich świątyniach, o greckich cerkwiach. Niestety, teraz stało się inaczej.

    Chciałbym prosić o przegłosowanie 2. wniosku mniejszości, ponieważ pojawiała się też kwestia, można powiedzieć, zadziwiająca. Gdyby ktoś postawił w Polsce pytanie, czy religia jest częścią kultury polskiej, wywołałoby to wzruszenie ramion. Tymczasem ta poprawka, tamten wniosek mniejszości jest reakcją na próby interpretacji ustawy w ten sposób, jakoby (Dzwonek) religia dla poszczególnych mniejszości mieszkających w Polsce nie była częścią ich kultury. W związku z tym spotykamy się z taką właśnie interpretacją i odpowiedziami, kiedy składane są przez te środowiska wnioski o dofinansowanie takich inicjatyw, że ustawa nie daje podstaw...

    Marszałek:

    Dziękuję, panie pośle.

    Poseł Eugeniusz Czykwin:

    ...ponieważ religia, czy to prawosławie dla wschodniosłowiańskich, czy judaizm dla mniejszości żydowskiej, czy religia dla Ormian, nie ma znaczenia. Ona jest w ogóle fundamentem zachowania tożsamości. Dziękuję.Poseł Eugeniusz Czykwin - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji Administracji i Cyfryzacji oraz Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym oraz niektórych innych ustaw (cd.)


25 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:
Poseł Eugeniusz Czykwin - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Eugeniusz Czykwin - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Eugeniusz Czykwin - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji Administracji i Cyfryzacji oraz Komisji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Eugeniusz Czykwin - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawiona przez Ministra Środowiska informacja o realizacji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy