Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

2 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych.


Poseł Wincenty Elsner:

    Pani Minister! Nie odpowiedziała pani na moje pytanie zasadnicze, bo ewidentnym skutkiem działania tej ustawy będą dodatkowe zyski banków z tytułu korzystania z kart dwóch korporacji: Diners Club and American Express.

    (Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Izabela Leszczyna: 1%.)

    Nasuwa się pytanie, czy powstaną. Takie systemy nie powstały. Deklarowałem podczas swojego wystąpienia, że klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej czy klub zjednoczonej Lewicy w przyszłej kadencji Sejmu powróci do tego tematu, aby umożliwić powstawanie polskich systemów płatności i polskich systemów bankowych. Natomiast w tym momencie ta ustawa na pewno - to jest pewne - przysporzy zysków bankom. Prosiłbym więc o odpowiedź, ile to będzie dodatkowych milionów. Będzie to prawdopodobnie 1%. To będzie około 100 mln. Banki uzyskają dodatkowo około 100 mln przez te 3,5 roku vacatio legis w stosowaniu wysokiej opłaty interchange. Nie po to w tej Izbie w tej kadencji doprowadziliśmy do tego, aby opłaty interchange z najwyższego poziomu na początku tej kadencji - 1,6% - spadły pod koniec tej kadencji, dzięki m.in. projektom zgłaszanym przeze mnie...

    (Poseł Krystyna Skowrońska: Platformy też.)

    ...do 0,2% i 0,3%.

    Marszałek:

    Dziękuję, panie pośle.

    Poseł Wincenty Elsner:

    Nie po to to robiliśmy, aby teraz robić wyłom w tym systemie i aby pozwalać bankom na dodatkowe 100 mln zysków. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Wincenty Elsner - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych


91 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Wincenty Elsner - Wystąpienie z dnia 10 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Wincenty Elsner - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Wincenty Elsner - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Wincenty Elsner - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Przyjęte przez Komisję sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej do...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Wincenty Elsner - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Wincenty Elsner - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Wincenty Elsner - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy -...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Wincenty Elsner - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Wincenty Elsner - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Wincenty Elsner - Wystąpienie z dnia 09 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy