Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

29 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Gospodarki o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3761 i 3942).


Poseł Mieczysław Kasprzak:

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt w imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego odnieść się do rządowego projektu, już w zasadzie sprawozdania komisji dotyczącego rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a ściślej mówiąc, o funkcjonowaniu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

    Chcę wrócić do historii, mówił już o niej pan poseł sprawozdawca. Ta ustawa z lipca 2011 r. była sztandarową ustawą, jeżeli chodzi o ułatwienia w prowadzeniu działalności gospodarczej dla polskich przedsiębiorców. Pamiętamy wcześniej zapowiedzi co do tzw. jednego okienka, nawet naśmiewano się z tego, mówiąc, jakie tam mamy jedno okienko, natomiast w Ministerstwie Gospodarki w tamtym czasie udało się przygotować system, który umożliwiał ewidencję działalności gospodarczej w ciągu jednego dnia, praktycznie w ciągu 24 godzin. To było bardzo trudne przedsięwzięcie - trzeba było skoordynować różne bazy danych, co nie było łatwe. System został przyjęty z dużą aprobatą przez rozpoczynających działalność gospodarczą. Jednak jego szeroki zakres, skomplikowanie i duże możliwości spowodowały, że zaczyna się ˝zapychać˝. Chcę przypomnieć, że naczelnym założeniem tego projektu było to, by firmy w zasadzie były rejestrowane w sposób elektroniczny, czyli zdalnie, on-line, natomiast pozostawiono wtedy możliwość przeniesienia rejestracji wszystkich firm zarejestrowanych w urzędach gmin do tego systemu, jak również możliwość w przypadku tych przedsiębiorców, którzy nie będą chcieli skorzystać z systemu on-line, korzystania z tradycyjnego, papierowego systemu. Czteroletnie doświadczenia pokazują, że powinny nastąpić zmiany, bo, jak powiedziałem, jest tam szereg możliwości - jest możliwość niejako podglądania przedsiębiorcy, konkurencja może sprawdzać, czy dany przedsiębiorca jest wiarygodny, jakim kapitałem dysponuje, można zawiesić działalność gospodarczą, później ją odwiesić. A więc te czteroletnie doświadczenia wymagają usprawnienia systemu. Jest to dobry system, on w dużej mierze ułatwia, przyspiesza zakładanie działalności gospodarczej, pozwala oszczędzać czas i pieniądze, bo to można zrobić praktycznie wieczorem, z jednego miejsca, siadając do komputera. Należało się za to w tamtym czasie, zresztą jak i teraz, podziękowanie dla ministra gospodarki - za te innowacyjne działania, które wprowadza. Dlatego też klub Polskiego Stronnictwa Ludowego, panie pośle, poprze przedstawione przez pana sprawozdanie. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw


154 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 10 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie działań rządu w dziedzinie opieki...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 10 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy – Prawo działalności...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 11 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o przeciwdziałaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Informacja bieżąca w sprawie zamierzeń rządu w zakresie pomocy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy