Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

22 punkt porządku dziennego:


Informacja bieżąca.


Poseł Mieczysław Kasprzak:

    Dziękuję.

    Pozdrawiamy Mielec z Podkarpacia. Pozdrawiam was, koledzy.

    Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! Chciałbym podziękować za tak obszerne przedstawienie tych problemów. Widać ogrom tej pracy, która w ostatnich latach została wykonana. Niemniej jednak problem będzie się nasilał i tutaj powinniśmy ponad podziałami politycznymi wyprzedzać te problemy, które da się w jakiś sposób przewidzieć. Demografia, zachorowalność, dłuższy czas trwania życia itd. niosą też określone problemy i trzeba je rozwiązywać.

    Chciałbym tutaj podziękować w imieniu słuchaczy uniwersytetu trzeciego wieku za to wsparcie, które otrzymują, bo jest ono widoczne. Chodzi o te wszystkie przedsięwzięcia, które są realizowane na uczelniach w miastach powiatowych, czyli blisko mieszkańców, blisko tych starszych osób. Program ASOS wspaniale funkcjonuje, pani minister. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję.

    Natomiast są problemy - było już o tym mówione - z lekami, z cenami leków, które są wysokie. Polskie Stronnictwo Ludowe w swoim programie ma leki za złotówkę czy za darmo. Chciałbym zapytać: Czy resort będzie wspierał takie działania? Lepiej jest bowiem zapobiegać i kierować pieniądze do tego obszaru. Kolejna kwestia. Pani minister mówiła, że jest możliwość udzielania pomocy społecznej. Dobrze, że tak jest, ale lepiej by było, gdyby emeryci i starsze osoby mieli wyższe środki własne, wtedy taka sytuacja byłaby bardziej naturalna i zdrowsza, bo pomoc społeczna już jest ostatecznością i dla wielu osób stanowi, można powiedzieć, bardzo nieestetyczne rozwiązanie. (Dzwonek) Niektóre emerytury są bardzo niskie. Proponujemy dokonanie waloryzacji kwotowej, pani minister. Czy resort będzie popierał takie działania? Może bowiem lepiej byłoby przeznaczyć te pieniądze dla emerytów wcześniej niż obejmować ich pomocą społeczną później. Jest to istotne. Dziękuję bardzo, panie marszałku. (Oklaski)Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Informacja bieżąca w sprawie zamierzeń rządu w zakresie pomocy seniorom, funkcjonowania systemu emerytalnego oraz jego finansowania


46 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 10 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie działań rządu w dziedzinie opieki...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 10 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy – Prawo działalności...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 11 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o przeciwdziałaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy