Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

5 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (druki nr 3743 i 3786).


Poseł Józef Zych:

    Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoki Sejmie! Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego zapoznał się z poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych i uznając, że w zasadzie nie wnosi on istotnych zmian, poprze ten projekt.

    Niemniej jednak chciałbym przytoczyć dwa zdania z uzasadnienia. Pierwsze brzmi następująco: ˝Zaproponowana zmiana ma umożliwić bardziej efektywną ochronę interesu budżetu państwa w sprawach, których rozstrzygnięcie może mieć wpływ na wydatkowanie środków publicznych˝. Drugie: ˝Prezes sądu nie jest dysponentem budżetu sądu ani nie kieruje gospodarką finansową sądu, zatem w tych sprawach interes finansów publicznych może nie być należycie reprezentowany˝. Bardzo podobają mi się te dwa zdania, bo one świadczą, po pierwsze, o tym, że istnieje świadomość, że budżet państwa trzeba chronić wszystkimi sposobami, po drugie, o tym, że trzeba także pomagać sądom w tej ochronie budżetu państwa. To jest dość interesujące.

    Wreszcie chciałbym podnieść jedną kwestię. Oczywiście wyroki mogą być najróżniejsze, one są najróżniejsze, i tu też trzeba zadbać o to, żeby w przedmiocie wynagrodzeń nie było zbyt dużo pomyłek. Analiza wyroków sądowych z ostatniego okresu - głównie chodzi o analizę apelacji, a także o orzecznictwo Sądu Najwyższego przy okazji kasacji - wskazuje na jedno, że niestety nie jest najlepiej z wyrokami. Pomyłek czy często dowolnych interpretacji, bo takie się zdarzają, jest zbyt dużo. A więc warto, aby sądy pamiętały, że Sejm we wszystkich istotnych sprawach dotyczących wymiaru sprawiedliwości i szerzej stara się wychodzić naprzeciw i regulować wszystkie kwestie. A zatem sądy powinny o tym pamiętać, jak również zadbać o należyty poziom orzecznictwa, żeby nie było tylu skarg, ile jest na orzeczenia.

    Nie miałbym w tej sprawie wiele do powiedzenia, gdyby nie jedna rzecz - analiza, którą prowadzimy również w Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach. Chciałbym powiedzieć panu posłowi Piotrowiczowi, jeżeli pozwoli, że oczywiście te wszystkie względy proceduralne, o których mówił, są bardzo istotne i rzeczywiście są zasadne, ale skoro jest sytuacja, która wywołała potrzebę takiej nowelizacji, to oczywiście będziemy za tym głosować. Dziękuję.Poseł Józef Zych - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych


31 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Józef Zych - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józef Zych - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie Kodeksu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józef Zych - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józef Zych - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józef Zych - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja o działalności Sądu Najwyższego w roku 2014 wraz ze...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józef Zych - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy
Poseł Józef Zych - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy