Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

35 i 36 punkt porządku dziennego:  35. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej (druk nr 3807).
  36. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo działalności gospodarczej (druk nr 3808).


Poseł Mieczysław Kasprzak:

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Ja akurat zajmowałem się ustawami deregulacyjnymi i wiem, jak duże jest oczekiwanie przedsiębiorców, jeśli chodzi o dobre prawo, o to, żeby prawo jak najlepiej im służyło. Chcę powiedzieć, że w ubiegłej kadencji dwie ustawy deregulacyjne przygotowane wspólnie z panem ministrem Haładyjem zostały uznane jako jedne z najlepszych, jako największe osiągnięcie ubiegłej kadencji. Dlaczego? Cały dobrobyt gospodarczy, rozwój gospodarczy zależy od tego, czy firmy będą się rozwijać, czy prawo w zakresie gospodarki, mówiąc całościowo, będzie sprzyjało, będzie zachęcać do uruchamiania, do tworzenia działalności gospodarczej. Natomiast filozofia tutaj akurat jest najmniej potrzebna. Niech konstytucjonaliści się tym martwią i jak jest potrzeba, to zmieniajmy konstytucję. Natomiast naszym zadaniem tutaj jest tworzenie dobrego prawa gospodarczego dla przedsiębiorców. Czy będziemy mieć pieniądze na przedszkola, dla dzieci, a także jaka będzie wysokość naszych emerytur, będzie zależało od tego, jak będzie się rozwijać gospodarka.

    Pan minister Haładyj po raz kolejny przedstawia nam dzisiaj, jak już zostało powiedziane, kodeks gospodarczy, kodeks rozwoju gospodarczego. Ogromna praca została tutaj włożona, bo to nie jest takie proste skonsultować z różnymi stronami tyle rozwiązań, tyle problemów i tyle zasad, które mają dotyczyć działalności gospodarczej. Jest zasada, o której tutaj mówimy, czyli co nie jest zabronione, jest dozwolone. Wszyscy na tej sali prawie na każdym posiedzeniu Sejmu pytają, dlaczego są takie bariery, dlaczego utrudniamy prowadzenie działalności gospodarczej, mówią, że minister Wilczek to był wspaniały minister, bo potrafił to zrobić, bo wypowiedział te słowa: co nie jest zabronione, jest dozwolone, a wtedy gospodarka się ożywiła, a więc idźmy w tym kierunku, bo wszyscy do tego dążą.

    Szanowni Państwo! Szereg spraw, o których tutaj mówił bardzo szeroko pan minister Haładyj, ma sprzyjać prowadzeniu działalności gospodarczej. Interpretacja przepisów - z tym zawsze są problemy. Interpretacje ogólne, interpretacje szczegółowe, trudno tutaj znaleźć jakieś idealne rozwiązanie, ale już duży postęp w tym zakresie zrobiono. Zasada uczciwej konkurencji to zagadnienie bardzo ważne i istotne. Jednak przy tym wszystkim chcę zwrócić uwagę na sprawy związane z kontrolami prowadzonymi w przedsiębiorstwach. Od dłuższego czasu nie możemy sobie z tym poradzić. Jest to problem, problem i jeszcze raz problem. Jedna kontrola się kończy, następna wkracza. Trzeba tworzyć całe departamenty w przedsiębiorstwach, które zajmują się tylko kontrolami. Przedsiębiorcy niejednokrotnie - dotyczy to na przykład mojego województwa podkarpackiego - przenoszą swoją działalność gospodarczą do tych miejsc, gdzie warunki kontroli, powiem wprost, są bardziej sprzyjające, bo nie mogą już ścierpieć tych nieustających kontroli.

    Donosi o tym prasa codzienna. Do mnie też zgłaszają się przedsiębiorcy, którzy mówią, że już mają dość kontroli. Tak więc jasność, przejrzystość przepisów finansowych, gospodarczych i uregulowań dotyczących spraw kontrolnych są bardzo, bardzo istotne. Rozpatrywanie spraw na korzyść strony - ten temat był ostatnio nawet przedmiotem referendum, ale myśmy częściowo już to załatwili, zmieniając prawo gospodarcze w tym zakresie. Uważam, że powinniśmy zrobić wszystko, żeby na koniec tej kadencji dać pozytywny sygnał tą ustawą przedsiębiorcom, że państwo polskie wspiera działalność gospodarczą, że wychodzi naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, że nam zależy na tym, aby dobrą, innowacyjną gospodarkę rozwijać tutaj, w Polsce. Jest szereg przykładów takich regulacji. Jeżeli chodzi o ustawę, którą resort gospodarki nam dzisiaj proponuje, to są to działania pozytywne. Dlatego też w imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego opowiadam się za dalszym szybkim procedowaniem nad tym projektem ustawy. Dziękuję bardzo, panie marszałku.Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 10 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy – Prawo działalności gospodarczej Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo działalności gospodarczej


72 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 10 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie działań rządu w dziedzinie opieki...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 11 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o przeciwdziałaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Informacja bieżąca w sprawie zamierzeń rządu w zakresie pomocy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy