Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

31 punkt porządku dziennego:


Informacja bieżąca.


Poseł Mieczysław Kasprzak:

    Dziękuję bardzo.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister! Otóż chciałbym podziękować panu posłowi Smolarzowi za dobór bardzo ciekawych tematów, bo polityka prowadzona zarówno w stosunku do młodych rodziców, dotycząca dzietności, jak i w stosunku do osób starszych jest bardzo ważna, istotna. Dlatego też traktując poważnie te tematy i odnosząc się do tego, co powiedziała pani minister, która przekazała nam wiele ciekawych informacji, chciałbym zapytać: Jak to funkcjonuje dzisiaj? Ile osób z tego skorzystało - mam na myśli 3-letnie okresy, chodzi o składki ubezpieczenia w ZUS-ie i KRUS-ie - wychowując dziecko? To było dobre rozwiązanie wprowadzone przy okazji reformy emerytalnej. Ile osób z tego skorzystało? Chciałbym również zapytać: Jak rząd wspiera rodziców zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych? Czy są tutaj jakieś propozycje, jakieś rozwiązania? Bo to jest bardzo ważne, wiele osób pracuje na podstawie umów cywilnoprawnych.

    Natomiast jeżeli chodzi o politykę senioralną, to program ASOS został bardzo dobrze przyjęty przez środowiska, które zajmują się osobami starszymi. Szczególnie dotyczy to tzw. uniwersytetów trzeciego wieku działających na czy przy uczelniach. W tej chwili mamy ich znaczną liczbę, bo są one w większości powiatów. Jak ten program funkcjonuje? Ile osób z niego korzysta? Jakie środki są na to przeznaczane? Tak jak powiedziałem, jest duże zainteresowanie tym programem. Osoby starsze mogą dalej być aktywne, mogą (Dzwonek) korzystać ze swojego życiowego dorobku, cieszyć się nim, i z tego, na co kiedyś zapracowały. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 10 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie działań rządu w dziedzinie opieki nad najmłodszymi i seniorami


76 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 10 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy – Prawo działalności...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 11 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o przeciwdziałaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Informacja bieżąca w sprawie zamierzeń rządu w zakresie pomocy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy