Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

17 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Gospodarki o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3760 i 3884).


Poseł Mieczysław Kasprzak:

    Dziękuję bardzo.

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! No cóż, mnie wypada powtórzyć to, co mówiłem podczas pierwszego czytania - że ustawa jest potrzebna, dobra, reguluje wiele spraw w obrocie finansowym dotyczących przedsiębiorstw i osób fizycznych. Terminy zapłaty w transakcjach wielokrotnie są opóźnione, później są problemy, naliczanie odsetek. Przedsiębiorstwa może jakoś sobie radzą, ale w przypadku osób fizycznych występowały poważne problemy, były tutaj wcześniej podawane przykłady. Niejednokrotnie w życiu codziennym mamy z tym do czynienia. Środki masowego przekazu pokazują nam często, jak to ludzie popadają w spiralę zadłużenia i te odsetki później lawino rosną. Kiedy ta regulacja będzie już wprowadzona, będzie trochę bezpieczniej. Spowoduje to również po części to, że nie będą powstawać zatory płatnicze, co jest bardzo uciążliwe dla przedsiębiorstw.

    Prace w komisji pokazały, że ustawa została dobrze przygotowana. Pan minister ze swoim zapleczem dobrze przygotował tę ustawę, przy tym te zmiany są potrzebne, toteż rewolucyjnej dyskusji w tym zakresie nie było. Dlatego też w imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego chcę oświadczyć, że nasz klub będzie popierał dobre rozwiązania służące ludziom, obywatelom i przedsiębiorcom. W tym przypadku również popieramy te rozwiązania. Dziękuję bardzo, pani marszałek. (Oklaski)Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw


43 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 10 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie działań rządu w dziedzinie opieki...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 10 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy – Prawo działalności...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 11 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o przeciwdziałaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Informacja bieżąca w sprawie zamierzeń rządu w zakresie pomocy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy