Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

3 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska (druki nr 3667 i 3741).


Poseł Mariusz Orion Jędrysek:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mam pytanie w zasadzie do tych, którzy czują się kompetentni ze strony wnioskodawców i rządu do odpowiedzi na to pytanie. Jaką z punktu widzenia precyzyjnie chemicznego czy geochemicznego mamy emisję związaną ze spalaniem złej jakości węgla kamiennego i czy to można zmienić poprzez poprawienie jakości węgla kamiennego? Cała ustawa wygląda trochę w ten sposób: weźmy się i zróbcie. Od pięciu lat mamy już termin implementacji, wprowadzenia tej ustawy i w zasadzie teraz na gwałt robione jest coś, co wcześniej po prostu było ignorowane. Mamy problemy z pyłem, mamy problemy z jakością powietrza, jeśli chodzi o związki organiczne, to prawda, natomiast nie można całości kosztów przerzucać na obywatela, który nie był tego świadom, a rząd był świadom i taką ustawę w tej chwili wprowadza.

    Bardzo proszę o precyzyjne wypowiedzi dotyczące szacunku finansowego, innych możliwości rozwiązania tego problemu, np. poprzez centralne spalanie, centralne ogrzewanie w dużych miastach, bo tam jest to problem, i o oceny chemiczne tego procesu, z bilansem mas, tzn. ile tych zanieczyszczeń dostaje się (Dzwonek) do powietrza w centrach dużych miast, a ile w małych miastach. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Mariusz Orion Jędrysek - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska


167 wyświetleń

Zobacz także: