Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj
Oświadczenia.


Poseł Kazimierz Smoliński:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Chciałbym złożyć oświadczenie w sprawie ostatnich wydarzeń związanych z procedowaniem ustaw, które mają miejsce w Wysokim Sejmie. Pracuję od roku w Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Na każdym jej posiedzeniu był łamany regulamin, więc wydawało mi się, że w tej kadencji nic gorszego nie może się już w tym Sejmie zdarzyć. Ale to, co się dzieje w ostatnich dniach, w tym tygodniu, kiedy od rana do nocy jesteśmy zobowiązani do procedowania nad dziesiątkami, setkami ustaw, urąga powadze Wysokiego Sejmu i powoduje, że jako Sejm produkujemy buble prawne, które później będziemy musieli naprawiać. Niesie to konsekwencje, jeśli chodzi o stosowanie tego prawa przez sądy, jak i obywateli, gdyż ci otrzymują prawo, którego nie rozumieją. Zwiększenie ostatnio liczby punktów porządku obrad, chociażby w Senacie o 20, w Sejmie o 10 dodatkowych punktów świadczy o tym, że w tej chwili już trudno określić, w co się zamienia ta biegunka legislacyjna, z którą mieliśmy do czynienia w ostatnim czasie. To jest skandal, o którym trzeba powiadomić społeczeństwo, że Platforma, która przez te wszystkie lata produkowała buble prawne, na koniec chce pobić już chyba wszelkie rekordy, aby przejść do historii jako producent chyba najgorszych ustaw w historii polskiego parlamentaryzmu. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Kazimierz Smoliński - Oświadczenie z dnia 23 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98


231 wyświetleń
Zobacz także:

Poseł Kazimierz Smoliński - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o pracy na morzu

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Kazimierz Smoliński - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o pracy na morzu

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Kazimierz Smoliński - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie niebezpieczeństw dla państwa polskiego...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Kazimierz Smoliński - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Kazimierz Smoliński - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji z prac nad wnioskiem wstępnym o pociągnięcie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy


Poseł Kazimierz Smoliński - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy