Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

37 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny (druki nr 2682 i 3633).


Poseł Józef Zych:

    Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego po zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny, druk nr 2682, oraz ze sprawozdaniem Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oświadcza, iż głosować będzie za przyjęciem proponowanych zmian w Kodeksie karnym.

    Chciałbym jednak zauważyć, nawiązując do wystąpienia mojego przedmówcy, że istotnie, jak przeanalizujemy nowelizacje naszych kodeksów w ostatnim roku, będziemy mogli zobaczyć, że nowelizacje Kodeksu karnego, postępowania cywilnego są wprowadzane bardzo szybko. Naprawiamy różnego rodzaju niedoróbki, czasami decydujemy się na załatwianie spraw doraźnych. Problem jest w tym, żeby teraz te przepisy były stosowane. To jest klucz do całej sprawy. Jeżeli będzie tylko tak, że ciągle będziemy próbować naprawiać to przepisami, a instytucje, które są zobowiązanie do stosowania tego, będą stać z boku, przyglądać się albo mówić, że te przepisy są ciągle niejasne, to nic z tego nie wyjdzie.

    Proszę bardzo, dzisiaj dziennikarze dyskutują, jak to się dzieje, że po przyjęciu nowego Kodeksu karnego czy Kodeksu postępowania karnego od dość dawna jest zamieszanie w sądach, bo podobno jest dalsze oczekiwanie na przepisy wykonawcze. W związku z tym jest pytanie: Jak długo wobec tego można, jeżeli chodzi o środowiska prawnicze, się uczyć? Sądzę, że był dostatecznie długi czas. Tak samo rzecz polega na tym, żeby poważnie podchodzić do tych nowelizacji z punktu widzenia przede wszystkim ich stosowania. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Józef Zych - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny


44 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Józef Zych - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józef Zych - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie Kodeksu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józef Zych - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józef Zych - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja o działalności Sądu Najwyższego w roku 2014 wraz ze...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józef Zych - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józef Zych - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy
Poseł Józef Zych - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy