Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

13 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych.


Poseł Artur Górczyński:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W 2009 r przy uchwalaniu ustawy o grach hazardowych dopuściliśmy się błędu, jakim był brak notyfikacji Komisji Europejskiej. Dziś będziemy głosować nad nowelą tej ustawy i niestety znów prawdopodobnie dopuścimy się tego samego błędu. Dlaczego? Dlatego że projekt, jaki został przesłany do Komisji Europejskiej i oczywiście uzyskał możliwość notyfikacji, jest całkowicie innym projektem niż ten, nad którym dziś będziemy głosować. Na potwierdzenie tego jest pismo pana ministra Cichockiego, który pyta, dlaczego te dwa projekty tak bardzo się różnią.

    Wysoka Izbo! Podczas prac nad tym projektem nie przedstawiono nam uwag skierowanych przez Komisję Europejską, przedstawiono tylko (Dzwonek) opinie resortu na temat tych uwag. Już raz resort w 2009 r. pomylił się. Nie róbmy raz jeszcze tego samego błędu. Apeluję do posłów Platformy, którzy, jak wiem, znają tę sytuację, wiedzą, co grozi Polsce, ile tracimy na tej ustawie...

    Marszałek:

    Panie pośle, pański czas upłynął.

    Poseł Artur Górczyński:

    Już kończę, panie marszałku.

    ...ile tracą kluby sportowe. Apeluję do posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dwa dni temu podczas debaty tu, na sali, sami mówiliście, że jeżeli ta ustawa nie będzie jeszcze raz notyfikowana, nie zagłosujecie za nią. Mam nadzieję, że dziś swoje stanowisko podtrzymacie. Moje pytanie brzmi tak: Panie ministrze, dlaczego podczas prac nie odniesiono się do pisma Biura Analiz Sejmowych z dnia 30 kwietnia br., które też jasno mówi, że projekt, który teraz będzie poddany pod głosowanie, żeby było wszystko zgodne z prawem, regułami legislacji, powinien jeszcze raz zostać wysyłany do notyfikacji. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Artur Górczyński - Wystąpienie z dnia 12 czerwca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 94 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych


2695 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Artur Górczyński - Wystąpienie z dnia 10 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 94 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Artur Górczyński - Wystąpienie z dnia 10 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 94 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Artur Górczyński - Wystąpienie z dnia 12 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 94 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Artur Górczyński - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Artur Górczyński - wniosek formalny

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Artur Górczyński - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Artur Górczyński - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Artur Górczyński - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Artur Górczyński - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Artur Górczyński - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Artur Górczyński - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy