Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

10 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym projekcie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (druki nr 3106 i 3353).


Poseł Mariusz Orion Jędrysek:

    Panie ministrze, ponieważ to już jest czas na pytania posłów, mam takie pytanie merytoryczne, bardzo merytoryczne, ale trochę prowokacyjne też, przyznaję. Otóż ozon niewątpliwie jest toksyczny, absolutnie toksyczny. Mamy substancje, które rozkładają ozon niemal natychmiast w atmosferze, substancje uwalniane z nieszczelnych urządzeń chłodniczych. My staramy się skrajnie mocno ograniczyć tę emisję, a więc jednocześnie przyczynić się do zwiększenia stężenia ozonu w atmosferze, tam gdzie on jest toksyczny, tu, na miejscu, tam gdzie są ludzie. Tak więc pytanie: Jaki jest tego sens? Co jest ważniejsze, czy ten potencjalny efekt cieplarniany czy toksyczność ozonu? Stężenie ozonu wzrosło w ostatnich kilkudziesięciu latach z 10 ppb (parts per billion) do 25, średnio w Europie do 35, ale są miejsca, nawet w Polsce w miastach, gdzie ono wynosi około 100. Tak więc to już jest bardzo dużo (Dzwonek), niebezpiecznie. Pytanie: Jaka jest logika? Tu chodzi o logikę. Proszę o dane i odpowiedź na piśmie, bo tego się nie da teraz powiedzieć, o dużo danych, o liczby. Dziękuję bardzo.



Poseł Mariusz Orion Jędrysek - Wystąpienie z dnia 13 maja 2015 roku.


73 wyświetleń

Zobacz także:




Zobacz także:








Poseł Mariusz Orion Jędrysek - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mariusz Orion Jędrysek - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawiona przez Radę Ministrów informacja o realizacji zadań...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mariusz Orion Jędrysek - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawiona przez Radę Ministrów informacja o realizacji zadań...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mariusz Orion Jędrysek - Wystąpienie z dnia 09 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy