Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

10 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym projekcie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (druki nr 3106 i 3353).


Poseł Mariusz Orion Jędrysek:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość ma opinię nieco inną. W naszej opinii jest to ustawa przede wszystkim bardzo mocno spóźniona, 7 lat pracy nad ustawą to jest bardzo długo. Ustawa zestarzała się do tego stopnia, że ma zwalczać substancje, które już od 5 lat nie są stosowane. Może słowem kluczem byłby taki termin, jak np. utylizacja, ale powinien być osobny zapis na ten temat.

    Ustawa nie podlegała notyfikacji. Próbowaliśmy walczyć, żeby ta notyfikacja była, ustawa nawet przez jakiś czas nie miała tytułu, tytuł został odrzucony podczas prac w komisji. Komisja nie powinna pracować, jednak komisja prowadziła prace, taki sam tytuł przywrócono potem poprawką, co było, uważam, dokonane wybitnie z naruszeniem regulaminu Sejmu. Wprowadzone są wymogi dotyczące certyfikatów, ale jednocześnie jest mowa o konieczności utraty takich certyfikatów przez tych, którzy dotychczas przez wiele lat pracowali. My w swoich poprawkach wprowadzamy dodatkowe egzaminy, które będą tylko uzupełniające. Mam nadzieję, że te poprawki będą przyjęte.

    Pytanie, co z chłodnictwem transportowym, lądowym i morskim. Tutaj jest pewien problem, bo to nie zostało odpowiednio uregulowane, a cała ustawa ma ogrom nadregulacji, których nie wymaga przecież prawo unijne. Problem dotyczy też centralnego rejestru operatorów i urządzeń. Tworzenie tego rejestru nie jest wymagane, wykracza to poza wymóg unijny, a jednocześnie stwarza niebezpieczeństwo, że w jednych rękach, bo w sumie ma to prowadzić jakaś firma, która może prowadzić działalność gospodarczą, znajdą się informacje o setkach tysięcy urządzeń, o firmach, poufne dane biznesowe, które mogą być użytkowane w celach biznesowych, więc jedna firma może mieć przewagę nad innymi. Dlatego wnosimy poprawkę mówiącą o wykreśleniu tego centralnego rejestru, ale jeśli nie zostanie ona uwzględniona, to wzywam tutaj branżę, żeby sama sporządziła taki rejestr i po prostu uczyniła go rejestrem publicznym. W związku z tym ryzyko korupcji zniknie, prawda?

    Opieszałość rządu przy tym była bardzo duża, stąd nawet mamy taki problem, że jest wniesiona do Trybunału Sprawiedliwości przez Komisję Europejską skarga dotycząca certyfikacji. Za pomocą naszych poprawek próbujemy tę certyfikację uprościć. Mam nadzieję, że to oddali ryzyko masowej korupcji i jednocześnie uczyni rzecz bardziej przejrzystą. Wydaje mi się, że w przypadku tej ustawy, podobnie jak w przypadku większości implementacji prawa unijnego, zwlekano do końca. Teraz, kiedy jesteśmy już pod ścianą, trzeba przyjąć to, co rząd zaoferuje. W tej chwili mamy właśnie taką sytuację.

    W związku z tym klub Prawa i Sprawiedliwości, zgłaszając szereg poprawek, około 10 poprawek, proponuje, żeby te poprawki były przyjęte. Będziemy o nich dyskutowali jutro na posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Od przyjęcia tych poprawek albo od stosunku do nich będziemy uzależniać nasze głosowanie. W tej chwili, patrząc na wielkość nadregulacji w tej rozbudowanej ustawie, co spowoduje, że wiele osób po prostu straci pracę, jeśli nie uzyska odpowiednich certyfikatów, i że zaistnieje ryzyko korupcji przy wydawaniu tych certyfikatów, uważamy, że nie powinniśmy przyłożyć do tego ręki. Jest wysoce prawdopodobne, że będziemy głosować przeciwko przyjęciu tej ustawy w całości.

    Panie marszałku, przekazuję panu marszałkowi propozycje poprawek. Dziękuję bardzo.Poseł Mariusz Orion Jędrysek - Wystąpienie z dnia 13 maja 2015 roku.


39 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:
Poseł Mariusz Orion Jędrysek - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mariusz Orion Jędrysek - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawiona przez Radę Ministrów informacja o realizacji zadań...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mariusz Orion Jędrysek - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawiona przez Radę Ministrów informacja o realizacji zadań...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mariusz Orion Jędrysek - Wystąpienie z dnia 09 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy