Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

20 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2983 i 2991).


Poseł Sprawozdawca Killion Munyama:

    Pani Marszałek! Pani Premier! Wysoka Izbo! W imieniu Komisji Finansów Publicznych przedstawiam sprawozdanie komisji w sprawie ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw, druki sejmowe nr 2983 i 2991.

    Komisja rozpatrzyła sześć poprawek wprowadzonych przez Senat i rekomenduje przyjęcie 1. i 2. poprawki, odrzucenie - 3. i przyjęcie trzech kolejnych.

    Warto podkreślić, iż uchwalając poprawkę 2., Senat obniżył wysokość depozytu zabezpieczającego wymaganego dla danego instrumentu finansowego z 2% do 1% wartości nominalnej tego instrumentu. Gdyby zostało to bez tej poprawki, wysokość maksymalnej dźwigni stosowanej przez inwestorów korzystających z usług na rynku forex świadczonych przez firmy brokerskie zarejestrowane w Polsce miałaby zostać ograniczona. Wpłynęłoby to negatywnie na pozycję, jeśli chodzi o konkurencyjność, tych instytucji wobec podmiotów zarejestrowanych za granicą i podlegających tym ograniczeniom.

    Komisja rekomenduje przyjęcie pięciu poprawek i odrzucenie 3. poprawki. Poprawki nie są sprzeczne z prawem Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Killion Munyama - Wystąpienie z dnia 05 grudnia 2014 roku.


143 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:

Poseł Killion Munyama - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Killion Munyama - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Killion Munyama - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Killion Munyama - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Killion Munyama - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o wykonywaniu Umowy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Killion Munyama - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy -...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Killion Munyama - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o wykonywaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy