Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

5 i 6 punkt porządku dziennego:  5. Przedstawiona przez prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego ˝Informacja o działalności sądów administracyjnych w 2012 roku˝ (druk nr 1301) wraz ze stanowiskiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka (druk nr 1736).
  6. Przedstawiona przez prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego ˝Informacja o działalności sądów administracyjnych w 2013 roku˝ (druk nr 2346) wraz ze stanowiskiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka (druk nr 2465).


Poseł Anna Nemś:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Prezesie! Sądownictwo administracyjne jest ważnym elementem konstrukcji państwa prawnego i sukcesem jest zapewnienie dynamiki całego procesu sądowniczego. Tak jak tu wszyscy przede mną wspominali, ilość spraw rośnie z roku na rok.

    Chciałabym zapytać: Czy w kontekście tego nie uznaje pan prezes za zasadne, aby pochylić się nad sposobem, o którym mówili już moi poprzednicy, czyli mediacją? Na poprzednim posiedzeniu mieliśmy możliwość wysłuchania rzecznika praw obywatelskich. Pani prof. Lipowicz również wspominała, iż mediacja jest środkiem, który w naszym prawie jest absolutnie niewykorzystywany. To pierwsze pytanie.

    Drugie dotyczy rozbieżności orzecznictwa, zwłaszcza w sprawach, które są prawie jednoznaczne. Mówię o sprawach skarbowych, których zresztą jest najwięcej, tak jak państwo mówiliście.

    Jeszcze trzecie pytanie. Naczelny Sąd Administracyjny jest sądem dyscyplinarnym w sprawach dotyczących sędziów sądów administracyjnych. Przeglądając całe to sprawozdanie, może mi to umknęło. Czy można pana prezesa prosić o odrobinę statystyki, takiej najprostszej? Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Anna Nemś - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2014 roku.


209 wyświetleń

Zobacz także: