Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

16 punkt porządku dziennego:


Informacja bieżąca.


Poseł Anna Nemś:

    Dziękuję.

    Pani Minister! Moje pytania będą dotyczyły obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania: Czy wsparcie prowadzenia działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania będzie kontynuowane na obecnych zasadach? Czy zmieni się ich zasięg, podział? Czy przewiduje się zwiększenie poziomu dopłat do ONW w najbliższej perspektywie? Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Anna Nemś - Wystąpienie z dnia 08 maja 2014 roku.


160 wyświetleń

Zobacz także: