Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

3 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2243 i 2322).


Poseł Anna Nemś:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Dziękuję wszystkim, którzy zarówno na posiedzeniach podkomisji, jak i na posiedzeniach komisji pracowali nad tym projektem ustawy. Oczywiście wszyscy jesteśmy teraz zdenerwowani sytuacją na Ukrainie. Chcę tylko powiedzieć, że implementacja dyrektywy nr 95 z 2011 r. ma na celu ujednolicenie, uproszczenie i zapewnienia bezpieczeństwa cudzoziemcom. Tak że widać było zarówno na posiedzeniach komisji, jak i na posiedzeniach podkomisji, można tak też sądzić po głosach osób występujących przede mną, że jest prawie jednoznaczna opinia co do tego, że wprowadzenie tego jest konieczne. W głosowaniu w komisji projekt tej uchwały został przyjęty jednomyślnie. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za pracę. (Oklaski)Poseł Anna Nemś - Wystąpienie z dnia 07 maja 2014 roku.


108 wyświetleń

Zobacz także: