Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

9 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Spraw Wewnętrznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o cudzoziemcach (druki 1982 i 1995).


Poseł Anna Nemś:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu klubu Platforma Obywatelska mam przyjemność przedstawić opinię co do stanowiska Senatu z druku nr 1982 odnoszącego się do ustawy o cudzoziemcach.

    Szanowni państwo, zarówno poseł prowadzący tę ustawę, jak i moi poprzednicy mówili już o tych poprawkach. 55 poprawek do tak olbrzymiej ustawy, która jest tak pożądana i oczekiwana przez cudzoziemców, to jest niedużo. Część z tych poprawek oczywiście ma charakter legislacyjny. Jedna z najważniejszych to poprawka 21., gdzie zostały uwzględnione postulaty organizacji pozarządowych. I tutaj to, o czym wspominała pani prof. Łybacka, z naszego punktu widzenia również jest bardzo cenne.

    Szanowni państwo, stanowisko klubu Platformy Obywatelskiej co do poprawek: 1., 2., 7., 14., 15., 16., 18., 24., 25., 55. jest negatywne, pozostałe poprawki rekomendujemy przyjąć. Uważamy, że powyższa ustawa ze wszech miar spełnia oczekiwania.

    Prace nad tą ustawą, co pokazuje również stosunkowo mała liczba poprawek, przebiegały bardzo sprawnie. Należy cieszyć się z tego, że jest szansa, że ten dokument będzie służył wszystkim osobom przebywającym na terytorium naszego kraju. Dziękuję bardzo.Poseł Anna Nemś - Wystąpienie z dnia 11 grudnia 2013 roku.


151 wyświetleń

Zobacz także: