Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

5 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o komisyjnym projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2014 Rokiem św. Jana z Dukli (druki nr 1873 i 1923).


Poseł Genowefa Tokarska:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego mam zaszczyt przedstawić stanowisko dotyczące sprawozdania Komisji Kultury i Środków Przekazu o komisyjnym projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2014 Rokiem św. Jana z Dukli.

    Postać św. Jana z Dukli w pełni zasługuje na ustanowienie patronem roku 2014 - mój przedmówca neguje tę postać, jak wiele innych, ale wiemy doskonale z codziennego życia, że akurat w tej grupie osób nie ma żadnych świętości, więc wcale nie jestem zaskoczona - oczywiście jest to związane z 600. rocznicą urodzin świętego, a także z 275. rocznicą ustanowienia św. Jana z Dukli patronem Polski. Oficjalnie ustanowienie to nastąpiło 5 września 1739 r., choć ludność uznawała go za patrona Polski już od 1648 r., po niespodziewanej szczęśliwej obronie Lwowa, gdzie znajdował się grób świętego. Uwielbienie świętego trwa nieprzerwanie już ponad pięć wieków.

    Był to wspaniały kapłan, zakonnik żyjący zgodnie z regułą św. Franciszka z Asyżu, wykazujący ogromną troskę o drugiego człowieka w duchu miłości bliźniego i sprawiedliwości społecznej, wspaniały i porywający kaznodzieja, a także troskliwy społecznik, otaczający swoją gorliwą posługą w sposób szczególny ludzi chorych, ubogich, pokrzywdzonych. Do jego grobu pielgrzymował Ojciec Święty błogosławiony Jan Paweł II, przez wieki pielgrzymowali tam i oddawali mu cześć królowie, przedstawiciele rodów szlacheckich, arcybiskupi katoliccy i ormiańscy, ludzie różnych stanów i zawodów. Dzisiaj jego imię nosi wiele kościołów, parafii, szkół i ulic. Imię św. Jana z Dukli w 2010 r. przyjęło również Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, gdzie relikwie świętego otoczone są wielką czcią. Chcę tu podkreślić, mówię to z wielką dumą i radością, że ta placówka szpitalna ma właśnie takie imię. Mamy w centrum pacjentów z terenu całej Polski wschodniej, personel szpitala jest bardzo zaangażowany, jesteśmy w trakcie rozbudowy centrum onkologii. Wstawiennictwo św. Jana z Dukli jest nam bardzo potrzebne. Pamiętajmy, że jest on świętym patronem Polski, ustanowionym jako patron Korony i Litwy - wiadomo, historia - związanym z ziemią Podkarpacia, z Duklą, Rzeszowem, Lwowem, Lublinem, a także z Poznaniem. (Dzwonek)

    Jeszcze tylko słowo, pani marszałek, jeśli można.

    Obchody rocznicowe patrona będą wszechstronne - o charakterze religijnym, ale również naukowym. Włączają się tutaj bardzo intensywnie: Zakon Braci Mniejszych oo. Bernardynów, Urząd Marszałkowski w Rzeszowie, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Katolicki Uniwersytet Lubelski i wspomniane już przeze mnie Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. Będziemy mogli - będzie okazja - z wielką ufnością powierzyć świętemu nasze sprawy związane z ojczyzną, powierzyć mu nasze rodziny i chorych. Bardzo dziękuję komisji za tę uchwałę. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 03 grudnia 2013 roku.


94 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o szczególnych zasadach...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o szczególnych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy