Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

20 punkt porządku dziennego:


Informacja minister edukacji narodowej na temat skutków wynikających ze zmiany ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, dokonanej ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r., w zakresie przeprowadzania zajęć dodatkowych na terenie przedszkoli, niejednoznaczności rozstrzygnięć legislacyjnych powodujących niepokój i protesty rodziców dzieci uczęszczających do publicznych przedszkoli.


Poseł Anna Nemś:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Rzeczywiście ideałem byłoby, gdyby rodzice nie musieli dopłacać do zajęć dodatkowych i żeby odbywały się wszystkie pożądane przez nich zajęcia.

    Chciałabym dopytać o monitorowanie tych wszystkich informacji, które spływają, bo to jest sprawa bieżąca, z października, z listopada. Sytuacje są różne, kolega przed chwilą mówił o Rzeszowie, o Wrocławiu, o Krakowie. Czy ministerstwo przewiduje dogłębny monitoring, zbieranie informacji, żebyśmy po roku funkcjonowania tej ustawy mogli stwierdzić, jak w rzeczywistości prezentuje się ta oferta, którą rodzice mają do wyboru dla swoich dzieciaków? Pytania powtarzane tu już przez moich przedmówców: Czy jest możliwość zwiększenia liczby szkoleń dla osób, które pracując dzisiaj w przedszkolach, chciałyby podnieść swoje kwalifikacje i w takich szkoleniach uczestniczyć? Dziękuję. (Oklaski)Poseł Anna Nemś - Wystąpienie z dnia 22 listopada 2013 roku.


120 wyświetleń

Zobacz także: