Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

6 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o cudzoziemcach (druki nr 1526 i 1853).


Poseł Anna Nemś:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pod koniec października funkcjonariusze Śląsko-Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej brali udział w szkoleniu, którego celem było właśnie przygotowanie do stosowania nowej ustawy o cudzoziemcach. Realizowane przedsięwzięcie sfinansowane było przez Międzynarodową Organizację do Spraw Migracji ze środków Europejskiego Funduszu Powrotu Emigrantów. Mam pytanie: Czy mamy plan, zgodnie z którym wszyscy pracownicy Straży Granicznej będą objęci takowymi szkoleniami?

    I kolejne pytanie. 29 października Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodne z ustawą zasadniczą uregulowanie w rozporządzeniu przesłanek dopuszczających kontrolę osobistą cudzoziemca umieszczonego w strzeżonym ośrodku lub areszcie w celu wydalenia. Kontrola osobista jako czynność głęboko ingerująca w sferę praw i wolności jednostki nie może być klasyfikowana jako kwestia organizacyjno-porządkowa, tak orzekł Trybunał Konstytucyjny. Chodzi o to, żeby to było uregulowane na poziomie ustawy. To orzeczenie jest z ostatnich dni. Pytanie: Czy zostały przeanalizowane te kwestie, jeśli chodzi o cały wyrok Trybunału Konstytucyjnego, i czy z tego tytułu nie ma żadnych zagrożeń? Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Anna Nemś - Wystąpienie z dnia 06 listopada 2013 roku.


149 wyświetleń

Zobacz także: