Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

22 punkt porządku dziennego:


Rozpatrzenie obywatelskiego wniosku o poddanie pod referendum ogólnokrajowe sprawy o szczególnym znaczeniu dla państwa i obywateli dotyczącej systemu edukacji - ˝Ratuj maluchy i starsze dzieci też˝ (druk nr 1635).


Poseł Anna Nemś:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister! Panie Wnioskodawco! Z uwagą wysłuchałam całego pana uzasadnienia, całej pana wypowiedzi. Wszelkie uwagi dotyczące konkretnych braków są zawsze bardzo cenne i za tę pracę należy państwu podziękować. Wynotowałam również kilka uwag, z którymi absolutnie się nie zgadzam, z pana diagnozą również.

    Place zabaw są fikcją - to usłyszałam z pana ust. Absolutnie się z tym nie zgadzam. Izolacja maluchów od innych, starszych uczniów, nie mogą jeździć tym samym autobusem. Nie ma chodników dla dzieciaków, które chodzą do szkoły. Stołówki są nie takie. Przerażające statystyki, setki dzieci w złych warunkach. Podstawa nie taka. Chciałabym tylko zwrócić pana uwagę na to, że w swoich wypowiedziach bardzo mało albo prawie w ogóle nie zauważa pan roli, w ogóle ignoruje pan aktywną rolę samorządów, nauczycieli i rodziców, jaką mają w kształtowaniu obrazu dzisiejszej polskiej szkoły.

    Mam do pana pytanie: Gdybyśmy usunęli te wszystkie przeszkody, gdyby autobusy były odpowiednie, krzesła jak najlepsze, gdyby były wszystkie chodniki, czy państwo bylibyście za wprowadzeniem obowiązku szkolnego dla sześciolatków? Dziękuję. (Oklaski)Poseł Anna Nemś - Wystąpienie z dnia 24 października 2013 roku.


184 wyświetleń

Zobacz także: