Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

19 punkt porządku dziennego:


Informacja bieżąca.


Poseł Anna Nemś:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Powszechnie mówi się, że sytuacja w rolnictwie jest trudna. Ja ileś lat już żyję i tak naprawdę nie pamiętam, kiedy mówiło się, że sytuacja w rolnictwie jest bardzo dobra. Zawsze jest jakiś powód, żeby starać się, aby było jeszcze lepiej. Mimo iż weszliśmy do Unii Europejskiej, polscy rolnicy na pewno nie otrzymują satysfakcjonujących ich cen za swoje produkty, o tym jestem przekonana, co też może wpływać na kondycję ich gospodarstw.

    Chciałabym prosić pana ministra, żeby podał, jak zmieniły się ceny produktów rolnych sprzed naszej akcesji do Unii Europejskiej, od roku 2003, i jak wygląda obecna sytuacja, czyli żeby chociaż pan wskazał, my takie informacje mamy, w jakich dziedzinach rolnictwo polskie jest teraz na bardzo wysokim poziomie, bo w niektórych dziedzinach jesteśmy nawet liderami. Bardzo proszę o taką zwięzłą informację. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Anna Nemś - Wystąpienie z dnia 29 sierpnia 2013 roku.


125 wyświetleń

Zobacz także: